- Разное

Гриби 2019: %d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8 — перевод на русский, Примеры

Содержание

%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8 — перевод на русский, Примеры

Хоча його було схвалено значною частиною населення, за проект віддало свої голоси лише 71 595 чоловік замість необхідних 80 000 осіб.

Хотя он был одобрен значительной частью населения, за проект проголосовало только 71 595 человек вместо необходимых 80 000 человек.

WikiMatrix

За неповні 4 роки виступів у ДЮФЛ Блізніченко провів 69 матчів, у яких забив 80 м’ячів.

За неполные 4 года выступлений в ДЮФЛ Близниченко в юношеской лиге провёл 69 матчей, в которых забил 80 мячей.

WikiMatrix

Коли члени «якудзи» побачили, наскільки легко стало брати в борг і заробляти гроші у 80-х роках, то вони заснували фірми та почали займатися махінаціями з нерухомим майном і біржовими спекуляціями.

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

Був складений список і 5 липня 1941 року німці та колабораціоністи вивезли за місто і вбили 80 чоловік — найбільш авторитетних і освічених членів громади, хто потенційно міг організувати або очолити опір.

Был составлен список и 5 июля 1941 года немцы и коллаборационисты вывезли за город и убили 80 человек — самых авторитетных и образованных членов общины, кто потенциально мог организовать или возглавить сопротивление.

WikiMatrix

Була покращена роздільна здатність до 640×350, в результаті додався текстовий режим 80×43 при матриці символу 8×8.

Было улучшено разрешение до 640×350, в результате добавился текстовый режим

80×43 при матрице символа 8×8.

WikiMatrix

З 80-х років паралельно з театральною діяльністю займається аналізом політичного процесу.

С 1980-х годов Кургинян параллельно с театральной деятельностью занимается анализом политического процесса.

WikiMatrix

Саллюстий,Югуртинська війна, 80 — 120 Плутарх,Марій, 8 — 32.

Саллюстий, Югуртинская война, 80—120 Плутарх, Марий, 8—32.

WikiMatrix

Він став прихильником ефективного альтруїзму, коли вирахував, що з грошима, які він міг заробити впродовж своєї кар’єри, наукової кар’єри тобто, він міг би пожертвувати достатньо для того, щоб вилікувати

80, 000 людей від сліпоти у країнах, що розвиваються, і ще мати достатньо для цілком пристойного життя.

Этот эффективный альтруист подсчитал, что на деньги, которые он предположительно сможет заработать за свою карьеру в качестве научного сотрудника, можно было бы вылечить 80 000 слепых людей в развивающихся странах, и при этом у него останется достаточно средств для поддержания достойного уровня жизни.

QED

Сьогодні середній інтервал дорівнює коло 80 хвилин.

Сегодня он фонтанирует в среднем через каждые 80 минут.

jw2019

Ми обслуговували територію від ДМЗ (демілітаризованої зони) між Північним та Південним В’єтнамом і на 80 кілометрів південніше Дананга.

Мы отвечали за территорию, которая простиралась от демилитаризованной зоны между Северным и Южным Вьетнамом до Дананга и еще 80 километров на юг.

jw2019

Якщо до переходу через Альпи з ним було 80 тисяч піхоти, 10 тисяч кінноти і 37 слонів, то в Італію він привів лише 20 тисяч піхоти, 6 тисяч кінноти і кілька слонів.

Если в начале похода у Ганнибала было около 80 тысяч пехоты, 10 тысяч конницы и 37 слонов, то в Италию он привел только 20 тысяч пехоты, 6 тысяч конницы и несколько слонов.

WikiMatrix

Близько 80 % площі острова (1000 км2) утворилося в епоху Міоцену між 14 і 9 млн років тому.

Около 80 % площади острова (1000 км2) образовалось в эпоху Миоцена между 14 и 9 млн лет назад.

WikiMatrix

За 80 років нижня межа льодовика Ронгбук піднялася більш ніж на 90 м (300 футів) по вертикалі.

За 80 лет нижняя граница ледника Ронгбук поднялась более чем на 90 метров (300 футов) по вертикали.

WikiMatrix

Цей репортер зауважив, що це «симптоми того, що на занадто високе місце ставлять корисливі цілі, які перетворили

80-і роки на «мої десятиліття» — період, коли вас по майну пізнають і будуть цінити».

Репортер нашел это «симптоматичным для материалистической безмерности, превратившей 1980ые годы в десятилетие „это мое“, во время, в которое тебя узнают по тому, что ты имеешь, и согласно тому судят о тебе».

jw2019

Ще наприкінці 80-х Вратьяс став писати вірші на фольклорну тематику і виконувати їх у більш традиційному фолк-стилі — під акустичну гітару і з чистим вокалом.

Ещё в конце 80-х Вратьяс стал писать стихи на фольклорную тематику и исполнять их в более традиционном фолк-стиле — под акустическую гитару и с чистым вокалом.

WikiMatrix

Керівники компанії на підставі попереднього досвіду припускали, що їм вдасться продати не більше дюжини машин Cray-1, але успіх машини був таким, що в кінці кінців було продано більше 80 машин Cray-1.

Руководители компании на основании предыдущего опыта предполагали, что им удастся продать не больше дюжины машин Cray-1, но успех машины был таким, что в конце концов было продано более 80 машин Cray-1.

WikiMatrix

А середня щомісячна зарплата у цьому регіоні становить приблизно 80 доларів!

Среднемесячная же заработная плата в этом районе составляет лишь около 80 долларов!

jw2019

Початкова вартість Енджела становила 6 шилінгів 8 пенсів, тобто рівно 80 пенсів, що становило третину фунта стерлінгів.

Начальная стоимость энджела составляла 6 шиллингов 8 пенсов, то есть ровно 80 пенсов, что составляло треть фунта стерлингов.

WikiMatrix

Ми говоримо про 80-метрову хвилю.

Мы говорим здесь о волне высотой в 80 метров.

OpenSubtitles2018.v3

Отже, щотижня 80 ф. стерл. на матеріали для продукції, 20 ф. стерл. на заробітну плату.

Следовательно, еженедельно 80 ф. ст. затрачиваются на производственные материалы, 20 ф. ст. — на заработную плату.

Literature

Проте у торонтській газеті «Ґлоб енд мейл» зазначається: «У 80 відсотках усіх випадків одна соціальна група або більше (можуть бути друзі та товариші злочинця, члени родини жертви, інші діти, деякі жертви) намагаються забути або применшити скоєну над ними статеву наругу».

Однако торонтская газета «Глоб энд мейл» замечает: «В 80 процентах случаев одна или больше групп общества (включая друзей или сотрудников преступника по работе, семьи жертв, других детей, а также некоторых жертв) отрицали или приуменьшали случившееся».

jw2019

Могольський імператор Аурангзеб (1658—1707), який сповідував ортодоксальну форму ісламу, проводив іконоборську політику, і в цих обставинах меварський князь Радж Сінгх I (1652-

80), який прагнув зберегти свою древню релігію, став символом індійського культурного опору.

Могольский император Аурангзеб (1658—1707), исповедовавший ортодоксальную форму ислама, проводил иконоборческую политику, и в этих обстоятельствах меварский князь Радж Сингх I (1652-80), стремившийся сберечь свою древнюю религию, стал символом индийского культурного сопротивления.

WikiMatrix

При цьому торсіони і котки ходової частини САУ були замінені на нові, розроблені на базі танку Т-80.

При этом торсионы и катки ходовой части САУ были заменены на новые, разработанные на базе применяемых в танке Т-

80.

WikiMatrix

Населення має переважно європейське походження (80-90 %).

Население имеет преимущественно европейское происхождение (80-90 %).

WikiMatrix

У другому турі з результатом близько 80 відсотків переміг Олександр Лукашенко.

Во втором туре с результатом около 80 % победил Александр Лукашенко.

WikiMatrix

Гриби — Пудинг Текст пісні, слова

Дамы и господа!
Перед вами независимый саморазвивающийся коллектив
Группа «Грибы»
На дворе 1998 год, и мы сейчас будем делать… яд

Твои ляшки уже не монашки (Вот это да)
Ты так пляшешь, что у кошки — мурашки (Яд-яд-яд)
Эй, девушка, вы для мальчика ловушка
И тебе не надо никакой push-up, и без этого ты пушка
(Пулим пудинг!) Мы создатели гармонии
В засекреченном месте встреча на закрытой территории
Брат обрадовал, сегодня будет баттл
Парни будут падать на пол, yeah
И по новой переламывать хрящики, команда Роботы-Ящеры
Против Косолапых Магнитол — ну, кто сегодня поломает пол?
Приз — девчонки без одежды в кенгурушках
Баттлеры, вы готовы биться? (Да!) Ну так бейтесь дружно!

Пудинг! Мы пулим пудинг!

Пудинг! Мы пулим пудинг!

Дай нам больше пространства
Чтобы было каждому место для танца
Вверх-вниз, ноги-руки
Давай делай (Буги-вуги)
Граффити по стенам, и тебе теперь это не поменять
Вот старая школа! Ноги подымай
Смотри внимательно парень
МС сделает паре (B-boy!)
В толпу с головой
Бумбокс на плече, мы идем к тебе домой
Здесь пуховики, балахоны
Руки крепко сжимают баллоны (Двигай телом!)
Шипит винил, и ты прыгай под бас
Тут по стенам краска, по полу брейк-данс
Это баскетбол, в кольцо три очка
Это скейт и скретчи, битбокс до утра

Пудинг! Мы пулим пудинг!
Пудинг! Мы пулим пудинг!

Пудинг! Скейт и скретчи, скейт и скретчи
Мы пулим пудинг! Бас и баскет, бас и баскет
Пудинг! Брейк и рэпчик, брейк и рэпчик
Мы пулим пудинг! Улыбайся, улыбайся

Под партой заминировали футзал
Будем взрывать, как Нагасаки
Баттлим, как банда Якудза
Тебе до меня не дотянуться
Видишь знаки? (Это Grebz!) Это терпит даже мэр
Девочка, ты молодец (А кто тебя учил делать дэнс?)
Носишь классный комбидресс, у нас есть код, но нету дресс
Девочка, ты молодец (А кто тебя учил делать дэнс?)

Культура на уровне
И каким бы не был мусор — обязательно пользуйся урнами
Это не трудно ведь
Зато в чистоте как круто утром ведь

Пудинг! Мы пулим пудинг!
Пудинг! Мы пулим пудинг!

Пудинг! Скейт и скретчи, скейт и скретчи
Мы пулим пудинг! Бас и баскет, бас и баскет
Пудинг! Брейк и рэпчик, брейк и рэпчик
Мы пулим пудинг! Улыбайся, улыбайся
Пудинг!

Токсична дія озону на мікроорганізми Staphylococcus aureus, дріжджоподібні гриби Сandida albicans і спорові форми Вacillus subtilis

Полученные результаты по токсическому действию озона на бактерии Escherichia coli [1-3] являются основанием для проведения дальнейших экспериментов по изучению токсико-инактивирующего действия озона на другие таксономические группы микроорганизмов в различных растворах.

В представленной статье приведены данные по изучению токсических свойств озона по отношению к таким микроорганизмам: Staphylococcus aureus, дрожжеподобным грибам Candida albicans и споровым формам Bacillus subtilis [4, 7, 14].

Материалы и методы

Для исследований использовали культуры бактерий Staphylococcus aureus, штамм 209, полученные из коллекции Харьковского института иммунологии, вакцин и сывороток АМН Украины. Bacillus subtilis АТСС 6633 и дрожжеподобные грибы Candida albicans АТСС 835-653 (2 последних штамма получены из коллекции АОЗТ «Здоровье»).

Эксперименты с указанными микроорганизмами проводили согласно методам, подробно описанным в статье И.А. Белых и др. [3].

Результаты и обсуждения

В первой серии экспериментов (как и для Е. coli) исследовали жизнеспособность микроорганизмов, нанесенных на миллипоровые фильтры с последующим обезвоживанием, после выдерживания их в озоно-воздушной смеси в течение различного времени при комнатной температуре. Контролем служили образцы микроорганизмов, нанесенных на миллипоровые фильтры, которые инкубировали в воздушной среде. В табл. 1 представлены результаты определения жизнеспособности микроорганизмов, выраженной как число КОЕ/мл, после инкубирования их в течение 1, 3 и 6 часов в озоно-воздушной смеси с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С.

Таблица 1

Жизнеспособность микроорганизмов, нанесенных на миллипоровые фильтры после инкубирования в течение различного времени в озоно-воздушной смеси с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Как видно из представленных результатов, после инкубирования в газовой среде с озоном в течение первого часа жизнеспособность всех исследованных микроорганизмов снижается в среднем на порядок. Число КОЕ/мл бактерий Staphуlococcus aureus после озонирования в озоно-воздушной среде через 3 часа снижается с 2,1·107 до 4,6·104. Через 6 часов бактерии Staphylococcus aureus погибают. Число КОЕ/мл грибов Candida albicans снижается через 3 часа с 5,1·107 до 2,9·103. Через 6 часов клетки дрожжеподобных грибов погибают.

Подобным образом исследовали воздействие озоно-воздушной смеси на указанные выше микроорганизмы, высеянные на агаризованные среды. Для бактерий Staphylococcus aureus в качестве среды использовали (МПА), для дрожжепо-добных грибов Candida albicans — агар Сабуро. Образцы в чашках Петри инкубировали в озоно-воздушной смеси с концентрацией озона 6,8 мг/л в течение 1, 3 и 6 часов при температуре 20°С. После обработки озоно-воздушной смесью микроорганизмы инкубировали в течение 24 часов при температуре 37°С и 48 часов при 30°С соответственно, далее подсчитывали число КОЕ/мл [8]. Результаты этого раздела исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2

Жизнеспособность микроорганизмов, высеянных на агаризованные среды, после инкубирования среды с микроорганизмами в течение различного времени в озоно-воздушной смеси с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Как видно из табл. 2, инкубирование микроорганизмов, высеянных на поверхность агаризованных сред в озоно-воздушной смеси в течение 1 часа при указанных выше условиях не влияет на число КОЕ/мл. После инкубирования в течение 3 часов наблюдается достоверное снижение числа КОЕ/мл для бактерий Staphylococcus aureus в среднем в 10 раз, а для дрожжепо-добных грибов Candida albicans — в 100 раз. После инкубирования в течение 6 часов все изучавшиеся микроорганизмы погибают.

В последующей серии экспериментов исследовали действие обработки озоном указанных выше микроорганизмов в водных средах — дистиллированной воде, физиологическом растворе и питательных средах. В качестве питательных сред для бактерий Staphylococcus aureus использовали МПБ, для дрожжеподобных грибов Candida albicans — жидкую среду Сабуро. Клетки в водных средах подвергали действию озона двумя способами. Первый способ состоял в том, что жидкие среды с высеянными в них микроорганизмами барботировали озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С в течение 10, 20 и 60 мин, после каждого указанного временного интервала отбирали пробы и высевали их для определения количества жизнеспособных микроорганизмов. При втором способе исследования проводили барботирование жидких сред без микроорганизмов озоно-кислородной смесью при тех же условиях, что и в первом способе для растворения озона в жидкости. Далее в среды с озоном вносили микроорганизмы и инкубировали их при температуре 20°С также 10, 20, 60 минут. В процессе инкубации периодически отбирали пробы и высевали для определения количества жизнеспособных клеток микроорганизмов и для подсчета числа КОЕ/мл.

В табл. 3 представлены результаты определения жизнеспособности бактерий Staphylococcus aureus, суспендированных в различных жидких средах после обработки их озоно-кислородной смесью путем барботирования.

Таблица 3

Жизнеспособность бактерий Staphylococcus aureus, суспендированных в различных жидких средах при барботировании суспензии озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Как видно из табл. 3, максимальный бактерицидный эффект проявлялся при барботировании клеток Staphylococcus aureus в физиологическом растворе, минимальный эффект — при барботировании в МПБ. Полная гибель бактерий наблюдалась после барботирования в течение 60 минут в дистиллированной воде и физиологическом растворе.

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах с барботированием суспензий дрожжеподобных грибов Candida albicans (табл. 4) и споровых форм Bacillus subtilis (табл. 5)

Таблица 4

Жизнеспособность дрожжеподобных грибов Candida albicans, суспендированных в различных жидких средах при барботировании суспензии озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Таблица 5

Жизнеспособность споровых форм бактерий Bacillus subtilis в споровой форме, суспендированных в различных жидких средах при барботировании суспензии озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Как и в предыдущих экспериментах с бактериями Staphylococcus aureus, дрожжеподобные грибы Candida albicans и споровые формы бактерий Bacillus subtilis не погибают полностью в среде МПБ после барботирования озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°C. В дистиллированной воде и в физиологическом растворе при этих условиях обработки озоном происходит полная гибель данных микроорганизмов, соответственно через 90 и 120 минут. Споровая форма Bacillus subtilis менее чувствительна к действию озона по сравнению с другими видами исследованных нами вегетативных форм микроорганизмов. Для полной гибели споровой формы Bacillus subtilis необходимо было увеличить время обработки озоно-кислородной смесью при указанных выше условиях до 120 минут.

В следующей серии экспериментов было проведено изучение влияния суспензионных сред, обработанных озоном, на жизнеспособность микроорганизмов. Физиологический раствор, дистиллированную воду, МПБ и бульон Сабуро обрабатывали озонокислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л путём барботирования в течение 60 минут при температуре 20°C.

После этого микроорганизмы Staphylococcus aureus, Candida albicans и Bacillus subtilis вносили в среды, содержащие растворенный озон.

Полученные суспензии инкубировали при температуре 20°C в течение 10, 30, 60 минут (Staphylococcus aureus, Candida albicans) или 60, 90, 120 мин (споровые формы Bacillus subtilis) и определяли количество жизнеспособных клеток на 1 мл суспензии.

Жизнеспособность микроорганизмов Staphylococcus aureus и Candida albicans в обработанных озоном дистиллированной воде и в физиологическом растворе снижается в течение 60 мин на шесть порядков. В средах МПБ и Сабуро, обработанных озоном, степень снижения жизнеспособности указанных микроорганизмов за то же время на порядок меньше. Споровые формы Bacillus subtilis характеризуются более высокой устойчивостью в обработанных озоном средах, по сравнению с микроорганизмами в вегетативной форме. Степень снижения жизнеспособности Bacillus subtilis в таких средах составляет четыре порядка при инкубации в течение 120 мин. Меньшая степень снижения жизнеспособности микроорганизмов в обработанных озоном водных средах по сравнению с прямым барботированием озоно-кислородной смесью объясняется распадом растворенного озона согласно реакции: 2О3↔3О2. Одновременно озон может расходоваться на реакции с органическими веществами в средах инкубации микроорганизмов (МПБ, среда Сабуро).

Сравнительная оценка действия озона на жизнеспособность микроорганизмов разных видов и в различных средах может быть проведена на основании анализа кинетики гибели микроорганизмов. Для такой оценки, используя измерения чисел КОЕ/мл в описанных выше экспериментах, мы построили кинетические кривые гибели микроорганизмов в виде зависимостей lg Nt/N0=f (t), где Nt и N0 — число КОЕ/мл после обработки и до обработки озоном, соответственно, и t — время [2, 13].

На рис. 1-3 представлены кинетические кривые гибели микроорганизмов Staphylococcus aureus, Candida albicans и Bacillus subtilis (споровая форма).

Рис. 1. Кинетические кривые гибели бактерий Staphylococcus aureus при обработке озоно-кислородной смесью. Сплошные линии — при барботировании суспензий бактерий в дистиллированной воде (1), в 0,9% растворе хлористого натрия (2) и в МПБ (3) озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С. Пунктир — при инкубации микроорганизмов, высеянных в те же среды: дистиллированная вода (4), 0,9% раствор хлористого натрия (5) и МПБ (6), обработанные предварительно в течение 30 мин барботированием озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Рис. 2. Кинетические кривые гибели дрожжеподобных грибов Candida albicans при обработке озоно-кислородной смесью. Сплошные линии — при барботировании суспензий дрожжеподобных грибов в дистиллированной воде (1), в 0,9% растворе хлористого натрия (2) и в МПБ (3) озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С. Пунктир — при инкубации дрожжеподобных грибов, высеянных в те же среды: дистиллированная вода (4), 0,9% раствор хлористого натрия (5) и МПБ (6), обработанные предварительно в течение 30 мин барботированием озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Рис. 3. Кинетические кривые гибели споровых форм Bacillus subtilis при обработке озоно-кислородной смесью. Сплошные линии — при барботировании суспензий Bacillus subtilis в дистиллированной воде (1), в 0,9% растворе хлористого натрия (2) и в МПБ (3) озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С. Пунктир — при инкубации Bacillus subtilis, высеянных в те же среды: дистиллированная вода (4), 0,9% раствор хлористого натрия (5) и МПБ (6), обработанные предварительно в течение 30 мин барботированием озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 6,8 мг/л при температуре 20°С

Анализируя полученные результаты, можно видеть, что выраженность бактерицидного действия озона в значительной степени зависит от среды, в которой находятся микроорганизмы. Среди исследованных в настоящей работе сред летальное действие газообразного озона на микробные клетки более всего выражено при непосредственном контакте озона с клетками микроорганизмов, нанесенных на миллипоровые фильтры. Число КОЕ/мл в данных условиях через 3 часа контакта с газообразной озоно-воздушной средой снижается на 4 порядка. Полная гибель микроорганизмов, нанесенных на миллипоровые фильтры, происходит между 3-6 часами инкубации в атмосфере, содержащей газообразный озон в концентрации 6,8 мг/л при температуре 20°С.

При действии озона на микроорганизмы, высеянные на поверхность агаризованных сред, полная гибель микроорганизмов происходит через 6 часов. Однако темп снижения жизнеспособности микроорганизмов в процессе обработки газообразным озоном в данном случае меньше, чем в рассмотренном выше случае микроорганизмов, нанесенных на миллипоровые фильтры. Об этом свидетельствует меньший наклон кинетических кривых (рис. 1-3).

По-видимому, озон вступает во взаимодействие с компонентами питательных сред, содержащих различные органические макромолекулы (белки, аминокислоты, углеводы), а также агар-агар в коллоидном состоянии и соли. В результате концентрация озона, контактировавшего с микробными клетками, существенно снижается. Нельзя исключить и образование вокруг микробных клеток своеобразных защитных зон из компонентов ростовых сред, контактирующих с поверхностью микробных клеток. На возможность существования такого механизма указывают данные [6, 12], о снижении летального действия озона за счет органических соединений.

Наиболее выраженный эффект инактивации микроорганизмов наблюдался в серии экспериментов, в которых клетки микроорганизмов, суспендированные в жидких средах, подвергались интенсивному барботированию озоном. В таких условиях гибель вегетативных форм бактерий Staphylococcus aureus и дрожжеподобных грибов Candida albicans наблюдается уже через 10 минут, а полная гибель происходит между 20-60 минутой барботирования. Повреждающее влияние барботирования в суспензионных средах на споровые формы Bacillus subtilis менее выражено. Гибель споровых форм Bacillus subtilis происходит между 90-120 минутами барботирования. Эти данные несколько отличаются от цитируемых рядом авторов результатов [4, 5, 7, 9, 11], в которых гибель спор происходит через более короткое время. Однако авторы этих сообщений ссылаются на эксперименты, проведенные со спорами актиномицетов (нитчатая форма бактерий) и грибов, а, как известно [10], споры актиномицетов и грибов являются одним из этапов репродукции этих микроорганизмов и существенно отличаются по устойчивости к физико-химическим факторам от эндоспор, продуцируемых спорообразующими видами бактерий. В этой серии экспериментов также было установлено, что выраженность летального действия барботирования озоно-кислородной смесью зависит от состава суспензионных сред. Наиболее выраженный летальный эффект наблюдается при барботировании суспензии микроорганизмов в физиологическом растворе. При барботировании суспензий микроорганизмов в дистиллированной воде количество погибших микробных клеток несколько меньше. Это видно из наклона соответствующих кинетических кривых на рис. 1-3. В МПБ и в жидкой среде Сабуро количество КОЕ/мл снижается через 60 минут (для вегетативных форм) и через 120 минут (для споровых форм) на 5 порядков, но полной гибели не происходит. По-видимому, и в этих условиях белки, аминокислоты, углеводы и другие соединения, входящие в состав МПБ и жидкой среды Сабуро, ослабляют повреждающее действие озона путем химических реакций с озоном или препятствуя контакту озона с поверхностью микробных клеток.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Белых И. А. Влияние озонированной питательной среды на кинетику роста и отмирания культуры Escherichia coli / И.А. Белых, И.П. Высеканцев, В.Д. Зинченко, С.В. Казанжан // Збірник наукових робіт ІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Місцеве та парентеральне використання озонотерапії в медицині», Харків, 2003. — С. 42.

2. Белых И.А. Влияние озонированных сред инкубирования и культивирования на кинетику роста и отмирания периодической культуры Escherichia coli / И.А. Белых // Актуальные проблемы медицины и биологии. —2004. — № 1. — С. 397-402.

3. Белых И.А. Токсическое действие озона на бактерии Escherichia coli / И.А. Белых, И.П. Высеканцев, А.М. Грек, А.В. Сакун, В.В. Марущенко — 2009. — № 1 — С. 48-53.

4. Гончарук В. В. Озонирование как метод подготовки питьевой воды: возможные побочные продукты и токсикологическая оценка / В.В. Гончарук, Н.Г. Потапченко, B.Ф. Вакуленко // Химия и технология воды. — 1995. — Т. 17, № 1. —C. 3-33.

5. Григорьева Л. Н. Гигиенические аспекты изменения свойств микробиоценозов окружающей среды при радиоактивном загрязнении / Л.Н. Григорьева, Г.Н. Корчак, Т.В. Бей, М.Ю. Антонов // Химия и технология воды. — 1995. — № 1. — С. 88-91.

6. Емельянова Г. Н. К вопросу о кинетике и механизме некоторых реакций концентрирования озона. Современные проблемы физической химии, т. 2. Вопрос о кинетике химических реакций / Г.Н. Емельянова, Б.В. Страхов. — М. : МГУ, 1968. — С. 149-172.

7. Кожинов В.Ф. Очистка питьевой и технической воды / В.Ф. Кожинов. — М.: Стройиздат, 1971. — 301 с.

8. Лабинская В.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований // В.С. Лабинская. — М.: Медицина, 1978. — 394 с.

9. Орлов В.А. Озонирование воды / В.А. Орлов. — М.: Стройиздат, 1984. — 88 с.

10. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / О.К. Поздеев. — М. : ГЭОТАР МЕД, 2001. — 768 с.

11. Прокопов В.А. Пути решения проблемы очистки фильтрата свалки твердых бытовых отходов г. Киева / В.А. Прокопов, Г.В. Толстопятов, Э.Д. Мактаз // Химия и технология воды. — 1995. — Т. 17, № 1. — С. 43-45.

12. Разумовский С.Д. Озон и его реакции с органическими соединениями / С.Д. Разумовский, Г.Е. Заиков. — М.: Наука, 1974. — 322 с.

13. Стейниер Р. Мир микробов / Р. Стейниер, Э. Эдельберг, Дж. Ингрэм — М.: Мир, 1979. — 486 с.

14. Achen M., Efficacy of ozone against Escherichia coli 0157:H7 on apples / M. Achen, A. E. Yousef // J Food Sci. — 2001. — Vol. 66, № 9. — P. 1380-1384.

 

REFERENCES

1. Belykh I. A. Vliyanie ozonirovannoj pitatel’noj sredy na kinetiku rosta i otmiraniya kul’tury Escherichia coli / I.A. Belykh, I.P. Vysekancev, V.D. Zinchenko, S.V. Kazanzhan // Zbirnyk naukovykh robit III Ukrains’koi naukovo-praktychnoi konferencii z mizhnarodnoyu uchastyu «Misceve ta parenteral’ne vykorystannya ozonoterapii v medycyni», Kharkiv, 2003. — S. 42.

2. Belykh I.A. Vliyanie ozonirovannykh sred inkubirovaniya i kul’tivirovaniya na kinetiku rosta i otmiraniya periodicheskoj kul’tury Escherichia coli / I.A. Belykh // Aktual’nye problemy mediciny i biologii. —2004. — № 1. — S. 397-402.

3. Belykh I.A. Toksicheskoe dejstvie ozona na bakterii Escherichia coli / I.A. Belykh, I.P. Vysekancev, A.M. Grek, A.V. Sakun, V.V. Maruschenko — 2009. — № 1 — S. 48-53.

4. Goncharuk V. V. Ozonirovanie kak metod podgotovki pit’evoj vody: vozmozhnye pobochnye produkty i toksikologicheskaya ocenka / V.V. Goncharuk, N.G. Potapchenko, B.F. Vakulenko // Khimiya i tekhnologiya vody. — 1995. — T. 17, № 1. —C. 3-33.

5. Grigor’eva L. N. Gigienicheskie aspekty izmeneniya svojstv mikrobiocenozov okruzhayuschej sredy pri radioaktivnom zagryaznenii / L.N. Grigor’eva, G.N. Korchak, T.V. Bej, M.Yu. Antonov // Khimiya i tekhnologiya vody. — 1995. — № 1. — S. 88-91.

6. Emel’yanova G. N. K voprosu o kinetike i mekhanizme nekotorykh reakcij koncentrirovaniya ozona. Sovremennye problemy fizicheskoj khimii, t. 2. Vopros o kinetike khimicheskikh reakcij / G.N. Emel’yanova, B.V. Strakhov. — M. : MGU, 1968. — S. 149-172.

7. Kozhinov V.F. Ochistka pit’evoj i tekhnicheskoj vody / V.F. Kozhinov. — M.: Strojizdat, 1971. — 301 s.

8. Labinskaya V.S. Mikrobiologiya s tekhnikoj mikrobiologicheskikh issledovanij // V.S. Labinskaya. — M.: Medicina, 1978. — 394 s.

9. Orlov V.A. Ozonirovanie vody / V.A. Orlov. — M.: Strojizdat, 1984. — 88 s.

10. Pozdeev O.K. Medicinskaya mikrobiologiya / O.K. Pozdeev. — M. : GEOTAR MED, 2001. — 768 s.

11. Prokopov V.A. Puti resheniya problemy ochistki fil’trata svalki tverdykh bytovykh otkhodov g. Kieva / V.A. Prokopov, G.V. Tolstopyatov, E.D. Maktaz // Khimiya i tekhnologiya vody. — 1995. — T. 17, № 1. — S. 43-45.

12. Razumovskij S.D. Ozon i ego reakcii s organicheskimi soedineniyami / S.D. Razumovskij, G.E. Zaikov. — M.: Nauka, 1974. — 322 s.

13. Stejnier R. Mir mikrobov / R. Stejnier, E. Edel’berg, Dzh. Ingrem — M.: Mir, 1979. — 486 s.

14. Achen M., Efficacy of ozone against Escherichia coli 0157:H7 on apples / M. Achen, A. E. Yousef // J Food Sci. — 2001. — Vol. 66, № 9. — P. 1380-1384.

Надійшла до редакції 22.04.2010

Врачи рассказали о пользе грибов

Чем полезны грибы, в каком количестве их нужно есть и какие лучше выбрать, рассказали специалисты.

Около 150 грамм грибов можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, при этом продукт – настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также обладают противоопухолевым эффектом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья»,

— рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

В грибах содержатся белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение, уточнила диетолог. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.

Также грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом, потому что углеводы в них представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.

Ливанцова отметила противоопухолевый эффект грибов, связанный с содержащимися в них белками лектинами, «которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток».

Президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.

«Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам», — считает он.

Грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы, поясняет Лазебник.

Он подчеркнул, что лучше рекомендовать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах.

Основные противопоказания для употребления грибов — заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения -– гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печеночная недостаточность.

При этом врачи сходятся во мнении, что грибы не следует употреблять в сыром виде.

«С точки зрения здорового питания, оптимальный вариант – грибы, жаренные без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки», — уточнила Ливанцова.

Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное потребление молока снижает риск развития рака, диабета и болезний сердца. Молоко и молочные продукты содержат множество питательных веществ и обеспечивают организм белками, кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, селеном, витамином А, рибофлавином, витамином В12 и пантотеновой кислотой.

Тем не менее, потребление молочных продуктов в мире снижается, так как их потенциальные преимущества начинают ставиться под сомнение.

Популярность набирает «растительное» молоко из овса, сои, риса, миндаля. В итоге многие люди не потребляют даже необходимого минимума молочных продуктов.

Исследователи провели мета-анализ работ, посвященных влиянию молока на здоровье. Как оказалось, молочные продукты не повышают риск смерти. Кроме того, потребление продуктов с пониженной жирностью оказалось связано с уменьшением риска развития метаболического синдрома. Снижался и риск развития диабета 2 типа. Также чем больше в рационе испытуемых было молочных продуктов, тем ниже был риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Более того, умеренное потребление молочных продуктов было связано со снижением риска развития рака толстой кишки и мочевого пузыря.

Также молоко оказалось полезно для беременных женщин — его регулярное употребление положительно сказывалось на массе и длине тела новорожденного, а также на содержании минеральных веществ в его костной ткани в первые годы жизни. А у пожилых людей оно снижало риск развития саркопении и общей слабости.

Рецепт Суп — щавель, гриби, перловка и бульон. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав
«Суп — щавель, гриби, перловка и бульон».

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность42.6 кКал1684 кКал2.5%5.9%3953 г
Белки3.1 г76 г4.1%9.6%2452 г
Жиры1.2 г56 г2.1%4.9%4667 г
Углеводы4.4 г219 г2%4.7%4977 г
Органические кислоты0.1 г~
Пищевые волокна0.8 г20 г4%9.4%2500 г
Вода92.9 г2273 г4.1%9.6%2447 г
Зола0.821 г~
Витамины
Витамин А, РЭ117.3 мкг900 мкг13%30.5%767 г
Ретинол0.029 мг~
бета Каротин0.527 мг5 мг10.5%24.6%949 г
Витамин В1, тиамин0.051 мг1.5 мг3.4%8%2941 г
Витамин В2, рибофлавин0.129 мг1.8 мг7.2%16.9%1395 г
Витамин В4, холин5.63 мг500 мг1.1%2.6%8881 г
Витамин В5, пантотеновая0.123 мг5 мг2.5%5.9%4065 г
Витамин В6, пиридоксин0.075 мг2 мг3.8%8.9%2667 г
Витамин В9, фолаты7.284 мкг400 мкг1.8%4.2%5491 г
Витамин C, аскорбиновая10.82 мг90 мг12%28.2%832 г
Витамин D, кальциферол1.074 мкг10 мкг10.7%25.1%931 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ0.613 мг15 мг4.1%9.6%2447 г
Витамин Н, биотин0.466 мкг50 мкг0.9%2.1%10730 г
Витамин К, филлохинон9.6 мкг120 мкг8%18.8%1250 г
Витамин РР, НЭ1.5853 мг20 мг7.9%18.5%1262 г
Ниацин0.689 мг~
Макроэлементы
Калий, K238.63 мг2500 мг9.5%22.3%1048 г
Кальций, Ca23.42 мг1000 мг2.3%5.4%4270 г
Кремний, Si0.211 мг30 мг0.7%1.6%14218 г
Магний, Mg26.55 мг400 мг6.6%15.5%1507 г
Натрий, Na74.12 мг1300 мг5.7%13.4%1754 г
Сера, S14.56 мг1000 мг1.5%3.5%6868 г
Фосфор, P98.5 мг800 мг12.3%28.9%812 г
Хлор, Cl15.03 мг2300 мг0.7%1.6%15303 г
Микроэлементы
Алюминий, Al23.6 мкг~
Бор, B9.5 мкг~
Ванадий, V2.84 мкг~
Железо, Fe3.417 мг18 мг19%44.6%527 г
Йод, I2.48 мкг150 мкг1.7%4%6048 г
Кобальт, Co0.379 мкг10 мкг3.8%8.9%2639 г
Литий, Li1.747 мкг~
Марганец, Mn0.2393 мг2 мг12%28.2%836 г
Медь, Cu176.28 мкг1000 мкг17.6%41.3%567 г
Молибден, Mo1.158 мкг70 мкг1.7%4%6045 г
Никель, Ni5.293 мкг~
Рубидий, Rb3.3 мкг~
Селен, Se2.011 мкг55 мкг3.7%8.7%2735 г
Стронций, Sr2.11 мкг~
Фтор, F15.03 мкг4000 мкг0.4%0.9%26613 г
Хром, Cr0.37 мкг50 мкг0.7%1.6%13514 г
Цинк, Zn0.603 мг12 мг5%11.7%1990 г
Усвояемые углеводы
Крахмал и декстрины3.602 г~
Моно- и дисахариды (сахара)0.8 гmax 100 г
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты0.2 гmax 18.7 г
Полиненасыщенные жирные кислоты
Омега-6 жирные кислоты0.1 гот 4.7 до 16.8 г2.1%4.9%

Энергетическая ценность Суп — щавель, гриби, перловка и бульон составляет 42,6 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Зеленушка — гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW

Донауверт • В Германии и не только в Германии — в самом разгаре грибной сезон. Так что лучшего времени для объявления этого решения было не найти. Грибом 2021 года (Pilz des Jahres 2021) здесь названа зеленушка (нем. Grünling). Об этом сообщило Немецкое общество микологии в баварском городе Донауверте. Как говорится в заявлении общества, этот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

Осторожно, ядовитый гриб!

Как отмечает агентство dpa, до начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, то есть обязательно нуждающимися в кулинарной обработке. Однако после ряда отравлений со смертельными исходами в результате употребления большого количества этих грибов эксперты перевели их в число ядовитых. В связи с этим они указывают на устаревшую информацию в издававшихся ранее справочниках и предостерегают об опасности.

Грибы года в Германии

Программа «Гриб года» была начата в Германии в 1994 году. Первым в этом списке стал тогда красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe). Ниже — фотографии грибов этого года и последних лет: весёлки обыкновенной (2020), бледной поганки (2019) и настоящего шампиньона (2018). 

Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel) — гриб 2020 года в Германии

Бледная поганка (нем. Grüner Knollenblätterpilz) — гриб 2019 года в Германии

Шампиньон обыкновенный (нем. Wiesen-Champignon) — гриб 2018 года в Германии

Смотрите также: 

 • Грибы года в Германии

  Программа Общества микологии

  В Германии встречается более 14 тыс видов грибов, известных ученым. В 1994 году Немецкое общество микологии стартовало программу «Гриб года», чтобы рассказывать о разных редких видах, предупреждать об опасных, советовать и так далее. Первым в этом списке стал красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum) — популярный съедобный гриб.

 • Грибы года в Германии

  Сыроежка сине-жёлтая

  Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha) — гриб 1997 года. Авторы программы, сделав этот выбор, хотели обратить внимание собирателей грибов в Германии на съедобные виды сыроежек, которые часто здесь ими игнорируются или игнорировались.

 • Грибы года в Германии

  Гомфус булавовидный

  Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus) — гриб 1998 года. Дословный перевод немецкого названия — свиное ухо. Очень редкий гриб, внешне напоминающий лисичку, находится в Германии под строгой охраной. Встречается в старых лесах, где иногда образует так называемые ведьмины круги, насчитывающие до сотни грибов в одном месте.

 • Грибы года в Германии

  Сатанинский гриб

  Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas) — гриб 1999 года. Этот ядовитый родственник белого гриба был открыт в 1830 году. Ученый, тогда его попробовавший, пережил очень неприятную ночь. Почему он решил назвать его сатанинским, можно только догадываться. Гриб не находится под охраной, но стал редким в Германии из-за изменения климата.

 • Грибы года в Германии

  Мухомор королевский

  Красный мухомор известен каждому ребенку, но мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis) находится, так сказать, в тени этого своего родственника. Ученые-микологи решили исправить несправедливость в 2000 году. Мухомор королевский растет только в еловых лесах. Как и многие другие грибы находится под угрозой из-за увеличения количества питательных веществ в лесной почве.

 • Грибы года в Германии

  Паутинник горный

  Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus) — гриб 2002 года. Неприметный, но очень опасный — один из самых ядовитых в Европе. Эти грибы похожи на опята и лисички! По степени ядовитости сравнимы с бледными поганками — грибами 2019 года, однако играют важную роль в экосистеме леса, поэтому уничтожать их не надо. Просто не нужно их собирать.

 • Грибы года в Германии

  Влажноголовка пёстрая

  Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina) — гриб 2003 года. Этот вид считается «орхидеями среди грибов», а в немецком названии цвет сравнивается с окрасом зеленых попугайчиков. В пищу не годится. Встречается в особенно ценных биотопах — например, на диких лугах, нуждающихся в бережной охране и защите.

 • Грибы года в Германии

  Домовый гриб

  Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans). В отличие от многих предыдущих грибов в нашей галерее, этот вид никто защищать не собирается. Наоборот, ученые-микологи, сделав этот свой выбор в 2004 году, хотели напомнить об опасности домового гриба и ущербе, который он наносит деревянным постройкам — вплоть до полной непригодности и необходимости сноса.

 • Грибы года в Германии

  Звездчатка гигрометрическая

  Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus) — гриб 2005 года. Ученые относят эти (съедобные) грибы к числу самых удивительных видов. Для освобождения спор из спороносного шара звездчаткам необходимы брызги дождя. Во влажную погоду лопасти этих грибов раскрываются, а в сухую — закрываются. Гриб образует симбиоз с корнями сосновых деревьев.

 • Грибы года в Германии

  Ежовик коралловидный

  Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides) — гриб 2006 года. Съедобный, похож на ветку коралла. В Германии встречается преимущественно в старых буковых лесах — на мертвых деревьях или ветках. Находится под угрозой исчезновения из-за сокращения площади лесов. Играет важную роль в процессе разложения древесины и создания условий для жизни разных других организмов.

 • Грибы года в Германии

  Кордицепс военный

  Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris) — гриб 2007 года. Широко распространен и не находится под угрозой, но очень хорошо демонстрирует роль, которую грибы играют в экосистемах в целом. Этот паразитический гриб селится на личинках насекомых. Является естественным регулятором популяции бабочек, так как произрастает на гусеницах, зарывающихся в землю для окукливания.

 • Грибы года в Германии

  Кортициум синий

  Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea) — гриб 2009 года. Этот деревообитающий гриб сразу бросается в глаза из-за ярко-синего цвета. Вызывает гниль мертвой древесины широколиственных пород. В связи с потеплением климата может получить в Германии более широкое распространение. Принимая решение, микологи хотели обратить внимание на всю группу кортициоидных грибов.

 • Грибы года в Германии

  Решёточник красный

  Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber) — гриб 2011 года. Внешне напоминает грибы из фантастических фильмов, растущие на каких-то далеких планетах. Издает запах разлагающегося мяса, притягивающий падальных мух. Поедая мякоть, мухи переносят и распространяют споры решёточника. Встречается в Германии редко, но обнаружен во всех землях — примерно в сотне разных мест.

 • Грибы года в Германии

  Бокальчик гладкий

  Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve) — гриб 2011 года. Внешне напоминают горшочки (нем. Tiegel), наполненные монетами. Согласно примете, большое количество «монеток» предвещало подорожание (нем. Teuerung) — например, рост цен на хлеб. Делая свой выбор, ученые хотели еще раз подчеркнуть важную роль, которую грибы играют в процессе круговорота веществ в природе.

 • Грибы года в Германии

  Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

  Иудины уши, они же — уховидные аурикулярии (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae). Весьма широко распространенный в Германии съедобный гриб, не имеющий ядовитых двойников, то есть очень подходит для начинающих грибников. Иудины уши предпочитают бузину — именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа.

 • Грибы года в Германии

  Весёлка обыкновенная

  Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus) — гриб 2020 года. Он же — фаллюс нескромный или сморчок вонючий. Также встречаются народные названия на русском — чертово яйцо или яйцо ведьм и срамотник. При этом является съедобным как на молодой стадии в форме яйца, так и некоторое время — в проросшем виде.

 • Грибы года в Германии

  Зеленушка

  Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre) — гриб следующего, 2021 года. До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов, на что и хотят обратить внимание ученые-микологи. тот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

  Автор: Максим Нелюбин


Гриб рейши правда и ложь о свойствах, лечение онкологии и чистка печени


Грибы рейши борются с раком, укрепляют иммунитет и очищают печень

Рейши, или трутовик лакированный, — это съедобный лекарственный гриб. За его целебные свойства, известные уже не одно столетие, его по праву можно назвать супередой; на китайском языке его название звучит как «лин чжи». Эти грибы оказывают противовоспалительный эффект, укрепляют иммунитет и ментальное здоровье, поэтому его часто называют «королем грибов».

В холистической медицине рейши считается адаптогенным растением. Это означает, что он помогает организму бороться с такими последствиями стресса, как воспаление, упадок сил, повреждение кровеносных сосудов и гормональный сбой. Исследования не раз подтверждали, что трутовик обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают организму бороться с раком, аутоиммунными заболеваниями и болезнями сердца, а также аллергиями и инфекциями.

Что такое грибы рейши?

Как и другие лечебные грибы, рейши растут в дикой природе. Они родом из Азии (Китая, Кореи и Японии). На вкус они горькие с грубой текстурой, поэтому их часто употребляют в виде пищевых добавок, настоя или порошка.

Научное название грибов — Ganoderma lucidum, они растут над землей и производят «плодовое тело» с соединительными тканями (мицелием), которое и  становится фитопрепаратом, настоем, чаем, порошком и экстрактом.

В традиционной китайской медицине трутовик сушат, измельчают, отваривают и готовят из него суп или чай. Сейчас производители продуктов с содержанием грибов подвергают их воздействию высокого давления несколько раз, высвобождая активные ингредиенты для создания настоев.

Высокая концентрация полезных веществ позволяет грибам препятствовать формированию опухолей, улучшать состояние печени, следить за уровнем сахара в крови, сокращать частоту приступов астмы, аллергических высыпаний и инфекций.

Как работают грибы рейши

За последние несколько десятилетий множество исследований, проведенных Японией, Китаем, США и Великобританией, показали, что трутовик способен защитить от множества болезней, в том числе от:

 • воспаления
 • усталости (включая хроническую усталость)
 • частых инфекций (мочевыводящих путей, бронхита, респираторных инфекций и т. д.)
 • заболеваний печени
 • пищевой аллергии и астмы
 • проблем с пищеварением, язв желудка, синдрома дырявого кишечника
 • роста опухолей и развития рака
 • воспалений кожи
 • аутоиммунных расстройств
 • диабета
 • вирусов (в том числе гриппа, СПИД/ВИЧ, гепатита)
 • заболеваний сердца, гипертонии, повышенного кровяного давления и высокого уровня холестерина
 • проблем со сном и бессонницы
 • тревоги и депрессии

Выступая в роли «иммунномодулятора», рейши может восстановить гормональный баланс, вернуть организм к гомеостазу и отрегулировать работу иммунной системы, что помогает бороться с новообразованиями и раковыми клетками. Исследования говорят о том, что эти грибы работают как нормализующее вещество, регулирующее различные функции клеток и систем, в том числе эндокринной (гормональной), иммунной, сердечно-сосудистой, центральной нервной и пищеварительной системы.

Одно из наиболее ценных свойств грибов рейши — огромная польза практически без каких-либо побочных действий. Трутовик намного менее токсичен многих традиционных препаратов. Так, во время употребления этих грибов многие отмечают прилив энергии, улучшение концентрации и настроения, а также уменьшение боли, проблем с пищеварением и инфекционных воспалений.

В чем же секрет рейши? В активных веществах, присутствующих в их составе. К этим веществам относятся сложные сахара (бета-глюканы), растительные стеролы, которые являются основой при формировании гормонов, полисахариды, которые препятствуют развитию раковых клетки кислотных веществ, «отключающих» реакцию организма на аллергены.

Недавние наблюдения позволяют предположить, что рейши могут снимать воспаление и увеличивать производство клеток, убивающих различные типы мутировавших клеток в организме. Таким образом, трутовик может стать прекрасным средством для профилактики болезней сердца и выступать в роли природного лекарства от рака. Грибы рейши способны:

 • активировать рецепторы цитотоксичности (NKG2D/NCR)
 • замедлять распространение клеток
 • подавлять факторы роста эндотелия сосудов
 • увеличивать количество антиоксидантов в плазме
 • улучшить иммунный ответ
 • преобразовывать избыток тестостерона в дигидротестостерон

Польза для здоровья

1. Обладает мощными противораковыми свойствами

Как и другие противораковые продукты, рейши имеют в своем составе такие питательные вещества, как антиоксиданты, бета-глюканы и аминокислоты. Ученые полагают, что наиболее полезными компонентами грибов являются полисахариды. Эти водорастворимые вещества содержатся в продуктах, богатых углеводами и обладающих противоопухолевым действием.

Полисахариды, присутствующие в сладком картофеле и свекле, оказывают иммунномоделирующее действие. Компоненты, входящие в состав грибов, защищают ДНК и блокируют мутацию клеток, оберегая здоровые. Согласно исследованиям, некоторые виды лечебных грибов помогают бороться с раком; полисахариды обладают множеством важных полезных свойств, в том числе антиоксидантным, нейропротекторным, радиопротекторным, антидиабетическим, антиостеопорозным и тонизирующим свойствами.

Кроме того, лабораторные тесты продемонстрировали, что тритерпены, присутствующие в рейши, тоже обладают противораковыми свойствами. Именно благодаря им такие продукты, как тыква, ягоды и черный рис, обладающие ярким цветом, горьковатым привкусом и большим количеством антиоксидантов, отлично подходят для здорового питания. Соединения тритерпены замедляют формирование опухолей и метастаз, мешая раковым клеткам прикрепляться к эндотелиальным. Бета-глюканы также способны предотвращать развитие рака, блокируя рост и распространение раковых клеток и увеличивая активность иммунной системы.

Исследования показали, что грибы рейши могут эффективно способствовать предотвращению онкологических заболеваний. Они были успешно использованы в ходе исследований in vitro при борьбе с раком молочной железы, яичников, предстательной железы, печени и легких, иногда в сочетании с другими препаратами. Исследования с участием раковых больных говорят о том, что рейши обладают антипролиферативным и химиопрофилактическим эффектами. Они помогают облегчить побочные действия химиотерапии (например, бессонницу, снижение иммунитета) и, возможно, улучшить эффективность лучевой терапии. Все это позволяет назвать грибы рейши одним из наиболее мощных противораковых продуктов.

2. Способствует работе печени

Печень — один из наиболее важных органов в теле. Она помогает выводить из организма токсины, усваивать питательные вещества и чистить кровь.

Грибы рейши выступают в роли адаптогена, улучшая работу печени и предотвращая возникновение болезней печени. Они способствуют более эффективному выведению вредных веществ и бактерий и укреплению иммунитета. Исследование, опубликованное в 2013 году в «Международном журнале о лечебных грибах», показало, что благодаря своим антиоксидантным свойствам рейши оказывает гепатопротекторный эффект при остром воспалении печени и блокирует иммунные ответы, замедляющие работу печени.

3. Улучшает здоровье сердца

Тритерпены, присутствующие в трутовике, способны нормализовывать кровяное давление, уровень холестерина и свертываемость крови. Это происходит благодаря снижению воспаления в кровеносных сосудах и восстановлению гормонального баланса. Высокое кровяное давление и холестерин могут быть результатом гормональных проблем, в том числе заболевания щитовидной железы, или стресса. Рейши помогает поддерживать гормональный фон, укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Кроме этого, экстракт рейши улучшает циркуляцию крови, снимает воспаление и предотвращает закупорку сосудов, контролируя уровень холестерина в крови.

4. Регулирует гормональный уровень

Трутовик — это адаптоген. Он помогает справиться со стрессом и нормализовать уровень гормонов в организме. На данный момент исследования ученых ограничены моделями животных, однако они говорят о том, что экстракт рейши может нормализовать некоторые гормон-рецепторные комплексы, что может быть полезно при лечении рака.

Другие исследования показывают, что грибы способны защищать и оказывать положительный эффект на эндокринную систему, которая охватывает железы, отвечающие за производство гормонов, во всем организме. Этот факт может быть важным для здоровья по многим причинам: эндокринная система оказывает непосредственное действие на метаболизм, рост, сон, настроение и сексуальную активность.


Преимущества Рейши

5. Нормализует уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может оказывать пагубное действие на весь организм, вызывая усталость, потерю веса и частое мочеиспускание. Некоторые исследования показывают, что рейши имеют противодиабетические свойства, помогая нормализовывать уровень сахара и предотвращать появление побочный эффектов.

Так, один обзор, проведенный в Тайване, обнаружил, что грибы рейши способны снизить уровни холестерина и инсулина у мышей. Они также помогли изменить количетво некоторых ферментов, участвующих в контроле сахара, и способствовали более эффективной транспортировке сахара к тканям для использования его в качестве топлива.

6. Борется с аллергией и астмой

Тритерпены — это активные компоненты грибов рейши. Они являются типом ганодериевой кислоты, способствующей снижению чувствительности к аллергенам и гистаминовой реакции, связанной с астмой. По этой причине рейши часто используются в качестве эффективного и безопасного природного средства при астме. Тритерпены способны уменьшать аллергическую реакцию, так как они влияют на иммунную систему, улучшают работу пищеварительных органов, защищают слизистую кишечника, снимают воспаление, замедляют выработку гистамина, улучшают работу печени и способствуют более эффективному использованию кислорода.

7. Защищает от инфекций и вирусов

Благодаря своим активным компонентам, грибы рейши обладают противовирусным, антибактериальным и противогрибковым свойствами. Так, тритерпены способны не только снимать симптомы аллергии, но и бороться с микробами, вирусами и грибковыми инфекциями. Эти соединения можно встретить во многих растениях, имеющих горьковатый привкус (так растения защищает себя от вредителей).

Улучшая циркуляцию крови и снимая воспаление, грибы способны быстро справиться с инфекцией, снять боль и усталость. Трутовик часто используется для лечения симптомов и причин возникновения инфекций мочевыводящих путей, гепатита и даже ВИЧ/СПИД.

Питательные свойства и использование в традиционной медицине

В качестве пищевой добавки рейши практически не содержит калорий, лишь небольшое количество клетчатки и белка. Однако своей пользой грибы обязаны ингредиентам, которые не описаны в составе.

Грибы содержат огромное количество антиоксидантов и полезных соединений, таких как полисахариды и тритерпены. Эти соединения обладают множеством полезных свойств, придающих рейши противовоспалительные, противораковые и антидиабетические свойства.

Этими свойствами пользуется и холистическая медицина для лечения множества недомоганий. Рейши особенно популярны в традиционной китайской медицине уже тысячи лет. Считается, что они питают сердце, защищают печень, замедляют старение, придают энергию, выносливость и силу. Они также способны успокаивать, из-за чего грибы часто применяют в духовных практиках.

Грибы рейши, траметес разноцветный, чага, ежовик гребенчатый и шиитаке

Давайте сравним грибы рейши с другими популярными лечебными грибами:

 • Рейши: нормализует гормональный фон, укрепляет сердце, способствует работе печени, нормализует уровень сахара в крови, борется с аллергией, приступами астмы и инфекциями.
 • Траметес разноцветный: способствует развитию полезных бактерий в кишечнике, предотвращает развитие инфекций и борется с раковыми клетками.
 • Ежовик гребенчатый: поддерживает работу мозга, снимает воспаление, поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта и борется с образованием свободных радикалов.
 • Чага: повышает выносливость, снимает воспаление, укрепляет иммунитет и обладает противовирусными свойствами.
 • Шиитаке: укрепляет иммунитет, борется с раковыми клетками, улучшает состояние кожи, содержит большое количество витамина В6 для поддержания энергии.

Кроме того, разные виды грибов можно употреблять по-разному. Так, рейши, траметес разноцветный или чага чаще используют в форме пищевой добавки, а более вкусные грибы (ежовик гребенчатый и шиитаке) вполне можно добавить в Ваше любимое блюдо.

Где купить и как использовать

Благодаря своей растущей популярности, рейши в форме порошка, капсул или экстракта можно найти в магазинах здорового питания, фитоаптеках или онлайн. Перед употреблением тщательно изучите инструкцию, так как дозировка может меняться в зависимости от концентрации вещества в добавке. Вероятность возникновения побочных эффектов может возрасти при приеме слишком большого количества продукта.

Трутовик произрастает в южных регионах России, а значит его вполне можно собрать самостоятельно или даже вырастить из грибницы, купленной онлайн.

При покупке обратите внимание на  гарантию качества, лучше всего, если экстракт или эфирное масло было произведено в Азии. Разные формы добавок имеют разную концентрацию активных компонентов, которая зависит от условий выращивания, состояния грибницы и метода обработки. Наиболее чистыми считаются добавки из Японии, где используются технологии, защищающие вещества от распада. Изучите этикетку на предмет видового названия (Ganoderma lucidum), соотношение экстрактов, страны производства и наличия каких-либо добавок.

Лучше всего употреблять грибы рейши с утра на голодный желудок, запивая водой или заедая продуктами, богатыми витамином С. Это способствует более быстрому усвоению активных веществ и антиоксидантов. Вы также можете приготовить себе чашку чая или коже из грибов рейши. Чем не хорошее начало дня?

Рецепты

Существует множество способов добавить грибы в свой рацион. Вот несколько простых, но вкусных рецептов для начала:

 • грибной бульон из рейши с имбирем
 • чай из рейши
 • грибной суп из рейши с морковью и капустой кале
 • зеленый смузи с рейши и какао
 • болоньезе с рейши и коричневыми шампиньонами

Форма выпуска и дозировка

Рекомендованная дозировка рейши варьируется в зависимости от пищевой добавки. В свежем виде можно употреблять от 25 до 100 г ежедневно. Капсулы, порошок и экстракт содержат более высокую концентрацию полезных веществ, а значит дозировка пищевых добавок должна быть ниже.

Большинство исследований показали, что 2-9 г экстракта грибов рейши в порошке, капсулах или настое достаточно, чтобы ощутить на себе их благотворное действие. Однако концентрация этого экстракта может быть различна, поэтому перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией на Вашей упаковке.


История

Первые известные нам записи об использовании рейши были сделаны еще 2 000 лет назад. В древних текстах его часто называли «грибом бессмертия». В 200-250 гг н. э. Китайская книга о целебных травах «Классика фитотерапии» классифицировала виды грибов, основываясь на их влиянии на различные части тела.

Согласно этой книге «Лин чжи (Ganoderma rubra) горький и сбалансированный. Он преимущество лечит сплетение в груди, повышает сердечную Ци, дополняет центр, обостряет ум и [заставляет людей] не забывать [то есть улучшает память]. Продолжительный прием делает тело легким, предотвращает старение, продлевает жизнь и даже может сделать бессмертным. Его другое название Дан Чжи (Cinnabar Ganoderma). Он растет в горах и долинах».

Сегодня грибы рейши знамениты благодаря своим полезным лечебным свойствам, а каждое новое исследование лишь доказывает потенциальный эффект, который они могут оказывать на весь организм. Они стоят в одном ряду с такими лечебными грибами, как чага и портобелло, и имеют репутацию богатого источника питательных веществ.

Риски и побочное действие

Грибы рейши используют уже несколько тысяч лет при разных заболеваниях, при этом они практически не вызывали побочных эффектов. Они относятся к 1 классу целебных растений, то есть они безопасны при умеренном приеме. Иногда может возникнуть легкое пищевое расстройства или раздражение на коже при повышенной чувствительности и ослабленном иммунитете.

Однако в некоторых случая все же стоит проконсультироваться со специалистом перед употреблением трутовика. Согласно исследованиям, рейши безопасны для взрослых при употреблении в рекомендованном количестве в течение года. Пищевые добавки в виде порошка могут быть более концентрированными или содержать дополнительные ингредиенты, это увеличивает риск возникновения неблагоприятных последствий. Мы рекомендуем приобретать добавки надежных компаний.

Если у Вас появились какие-либо из ниже  приведенных побочных симптомов, немедленно прекратите употребление продукта и обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что у Вас нет аллергии или интоксикации:

 • сухость во рту
 • сухость или раздражение в горле
 • зуд в полости носа
 • кровотечение из носа
 • расстройство желудка или изжога
 • кровь в стуле
 • сыпь на коже

В период беременности и кормления грудью стоит употреблять рейши под наблюдением врача, так как с учетом данных условий пока не было проведено достаточного количества исследований. Более того, воздержитесь от употребления грибов рейши, если у Вас существуют какие-либо проблемы с кровью, Вы недавно перенесли операцию, принимаете лекарства для нормализации давления, разжижения крови или иммунодепрессанты, так как рейши могут вызвать повышение кровяного давления, повлиять на свертываемость крови и увеличить риск кровотечения.

Финальные выводы

 • Грибы рейши являются лечебными грибами, обладающими большим количеством полезных свойств.
 • Грибы способны улучшать здоровье печени и сердца, защищать от аллергии, приступов астмы и инфекций и предотвращать рак. Рейши также способствуют нормализации гормонального фона и уровня сахара в крови.
 • Хотя свежие грибы рейши съедобны, их чаще можно встретить в виде пищевых добавок, в форме капсул, порошка, экстракта и настоя.
 • Рейши безопасны, однако в отдельных случаях они могут вызывать побочную реакцию и взаимодействовать с другими препаратами.
 • Если Вы хотите увеличить питательную ценность своих любимых блюд и напитков, то добавьте эти лечебные грибы при приготовлении супов, чая, кофе или бульонов.

Оставьте свою заявку на нашем сайте, и мы с Вами свяжемся.Почему 2019 год — год грибов

Примечание редактора: Эндрю Картер является соучредителем и генеральным директором Smallhold, пионера распределенного сельского хозяйства, который размещает подключенные автономные мини-фермы по всему северо-востоку США, каждая из которых способна выращивать от 30 до 120 фунтов продукции в неделю на площади основания. размер холодильника. Они сосредоточены на выращивании экологически чистых грибов, выращивании гиперлокальных продуктов в проходах продуктовых магазинов и в обеденных залах ресторанов. Мы попросили Картера подробно рассказать о том, почему в 2019 году грибы все чаще попадают на тарелки потребителей.


Через месяц после начала 2019 года стало ясно, что в этом году «it» -продукция — это грибы для гурманов. Я, по общему признанию, необъективен, но цифры говорят сами за себя: продажи специальных грибов выросли на 240% за последние шесть лет. Просто взгляните на свой любимый топ-10. Что это значит для полок продуктовых магазинов и как это произошло?

Введите гриб

Глобализация продуктов питания расширила вкус Америки, повысив спрос на более широкий спектр кухонь, вкусов и вкусов.Эти тенденции внесли новые слова в американский лексикон и изменили восприятие старых. «Рамен» когда-то был соленой лапшой, которую ели только студенты колледжа; теперь это место для свиданий. Слово «умами» нашло место в меню от Бруклина до Далласа.

Если и есть одна категория продуктов, которая воплощает эти тенденции, то это экзотические грибы.

Грибы были основным продуктом питания в интернациональной кухне на протяжении тысячелетий. Хотя большинство людей знакомы только с несколькими разновидностями, в мире собирают и употребляют в пищу не менее 350 видов грибов.Эти виды представляют собой лишь часть того, что в конечном итоге превращается в целое царство (не тип, класс, отряд или семейство) потенциала.

mage Источник: State of the World Fungi Report
Гриб как альтернатива мясу

Не секрет, что американцы едят меньше мяса. Сознательные покупатели определяют тенденции и сообщают после публикации отчета о последствиях рациона, ориентированного на мясо, на окружающую среду и здоровье. Вместо этого доллары, которые обычно тратятся на мясо, идут на инновационные заменители и альтернативы на растительной основе.В прошлом году продажи продуктов растительного происхождения выросли на 20%, достигнув в общей сложности 3,3 миллиарда долларов, что затмило 8% -ный рост, наблюдавшийся в 2017 году.

Источник изображения: Ассоциация пищевых продуктов на основе растений

Но большинство заменителей мяса, хотя и вкусные и полезные в качестве продуктов переходного периода, еще предстоит переработать в полезные альтернативы. С другой стороны, грибы — это альтернатива мясу с высоким содержанием белка, они держатся в центре тарелки; подумайте о стейках из портабеллы или карри на основе грибов, тако, супах и соте.Грибы могут быть даже более насыщенными, чем мясо.

В нашу эпоху кулинарных племен и причудливых диет грибы предлагают что-то для всех. Если вы веган, вегетарианец, палео, низкоуглеводный или кошерный, в меню есть грибы. От смешанной пиццы с лесными грибами Жан-Жоржа до бургера с грибами Shake Shack в меню все больше входят грибы. Вы можете увидеть доказательства этого на Pinterest, где еда является высшей категорией среди 250 миллионов пользователей платформы по всему миру. В прошлом году поиск рецептов с грибами вырос на 64%.

Грибы функциональные

Грибы также являются функциональным продуктом питания, обещая пользу для здоровья, превосходящую базовое питание. Фактически, грибы использовались в традиционной лечебной практике на протяжении тысячелетий. Они содержат более десятка витаминов и минералов и необычайно большое количество антиоксидантов. Примечательно, что они являются единственным источником витамина D, доступным в продуктовом ряду. Широкое распространение таких брендов микодобавок, как Four Sigmatic, Om и Mud / Wtr, подчеркивает растущее признание грибов в качестве лекарств.

Функциональность грибов выходит за рамки простого переноса питательных веществ. MycoTech, стартап в области пищевых технологий, который только что привлек 30 миллионов долларов в виде финансирования серии C, разрабатывает изменяющие вкус продукты с использованием мицелия. Их флагманская инновация ClearTaste позволяет компаниям снизить количество сахара и соли в своих продуктах, блокируя горечь. Еще одна победа для производителей, которые стремятся обслуживать клиентов, которые все больше заботятся о своем здоровье. [Компания Chinova Bioworks, входящая в портфель AgFunder, также использует экстракты грибов для производства натурального консерванта.Узнайте больше здесь.]

Слияние предложения свежих грибов и спроса на функциональную, здоровую пищу почти так точно рассчитано, что может показаться подозрительным. Крупные предприятия по выращиванию растений готовятся к поставкам экзотики, беря пример с азиатских коллег, для которых такой спрос является нормальным. Следите за приобретениями в 2019 году, когда рынок начинает консолидироваться и расти, и за ожесточенной битвой за газоны, поскольку местные производители все более жестко конкурируют с импортом.

Рынок грунтованный

Двадцать пять лет назад в супермаркете был ограниченный выбор зелени: салат айсберг, шпинат и, возможно, ромэн.Перенесемся в 2019 год и взглянем на полки местных продуктов Whole Foods. Теперь мы привыкли к разнообразной зелени, выращиваемой разными способами, и заявляем о бесчисленных преимуществах.

Шампиньоны относятся к экзотическим грибам, как салат айсберг относится к капусте, микрозелени или тайскому базилику (и это лишь некоторые из них). Хотя они по-прежнему доминируют в продажах грибов, все большее распространение получают экзотические сорта. С ростом осведомленности, знаний и признательности о грибах для гурманов растет и объем продаж. Потребители изучают новые вкусовые характеристики и ищут питательные свойства экзотических сортов.Влияние ресторанов и знаменитых шеф-поваров также вносит свой вклад в привнесение экзотики в дом.

Шиитаке, продавец номер один в категории экзотических грибов, подчеркивает этот сдвиг. Шиитаке широко известны и для многих служат знакомством с широким разнообразием экзотики. Вслед за этим на продуктовых полках появляются такие разновидности, как устрицы, королевская труба и львиная грива.

Что задерживается?

Неслучайно шампиньоны — самые распространенные грибы на полках наших супермаркетов.Подобно таким продуктам, как помидоры для бифштекса и вкусные красные яблоки, они выбраны для того, чтобы выдерживать 1500-мильные поездки по шоссе в холодильнике и выдерживать в течение нескольких недель в пластиковой упаковке.

Экзотические грибы, тем не менее, вкуснее кремини, портобеллы или пуговиц (в любом случае, это один и тот же гриб), тем не менее страдают от общего и врожденного врага: плохой срок хранения. С момента сбора урожая розовая устрица живет меньше недели, даже в самых лучших условиях. Другие экзотические товары немного лучше, но они все еще хрупкие и подвержены повреждениям во время транспортировки.По словам производителя экзотических растений Philips Mushroom Farm,

«Шиитаке по-прежнему занимает первое место в категории экзотических продуктов, в то время как производители и маркетологи пытаются придумать, как сделать многообещающие экзотические продукты, такие как львиная грива, более устойчивыми к обращению с клиентами, не получив синяков». [Упаковщик]

Другими словами, нет проблем со спросом, и производители по большей части могут его удовлетворить. Это просто все, что находится между фермой и полкой продуктового магазина, что мешает.

Компании растут, чтобы соответствовать меняющемуся пищевому ландшафту

Появляется множество стартапов, чтобы удовлетворить наши безмясные и здоровые потребительские аппетиты. Если вы один из миллионов покупателей Whole Foods, которые не любят мясо и опасаются пестицидов, теперь вы можете купить начинки Impossible taco и немолочные продукты Chobani. Смоллхолд сам по себе решил проблему распространения экзотики в прошлом году, поставив грибную ферму в ряды продуктовых рядов.

Век грибов?

Грибы — представительский продукт современного покупателя продуктового магазина.Сегодняшний потребитель понимает, что он покупает, через призму культурной осведомленности и постоянно меняющегося вкуса. Грибы выходят за рамки кулинарных тенденций, попадая в более высокую и долговременную категорию потенциальной продукции и конкурентоспособности.

Грибы затрагивают множество важных аспектов современной жизни: от здоровья до красоты, от завтрака до обеда, от леса до храма. Экзотические грибы имеют богатую историю в разных культурах, и, хотя эта категория за последние два десятилетия демонстрирует значительный рост, мы находимся на пороге сдвига в сторону продуктов, который резко вынудит их занять верхние позиции в списке покупок.

В этом контексте становится все более очевидным, что, хотя 2019 год почти наверняка будет годом грибов для продуктов, он не обязательно будет единственным годом грибов, и мы с нетерпением ждем его.

Сентябрь 2019 — Mushroom Council

Будьте в курсе последних тенденций в области грибов.

Новости потребителей о грибах

Грибок среди нас — Costco Connection

Добавьте этот ингредиент в список покупок, Stat — Bon Appétit Magazine

Объявлены победители проекта смешанных бургеров

— Ag Day

The Better Burger — Опыт жизни

Улучшенное питание для пикника ко Дню труда — WFMZ-TV News (Аллентаун, Пенсильвания)

Сделайте свой путь к питательной еде — High Plains Journal (Dodge City, KS)

В сезонных грибах — Гигантское пикантное блюдо

Тушеные грибы барбекю — приготовление еды на флеке

Грибной кофе может расти на вас — USA Today Life

Wild About Shrooms — Домашняя кухня

Инструменты на кухне — прогноз диабета

Грибная смесь — Наш штат (Гринсборо, Северная Каролина)

Тофу и грибы — лучший выбор в качестве альтернативы мясу — Vegconomist

Сегмент по приготовлению грибов с Мишель Дудаш — Twin Cities Live (Миннеаполис, Миннесота.)

Питание грибов — Новости США

Казино придают импульс тенденции горячих бургеров — The San Diego Tribune

Питательные грибы можно использовать во многих других продуктах и ​​вместе с ними — Chester County Press (Оксфорд, Пенсильвания)

Обзор

: Вкус огня — Фестиваль еды и вина Epcot 2019 — Зигги знает Дисней

Все, что можно сделать, поесть и посмотреть на Международном фестивале еды и вина Epcot — d23.Com

Лучшая еда на фестивале еды и вина Epcot 2019 — Play.Вечеринка. План.

Пять лучших событий в кулинарном календаре на этих выходных — Westworld (Денвер)

Как хранить грибы, чтобы они дольше оставались свежими — MSN (первоначально в Daily Meal)

Год блокбастера

Beyond Meat произвел фурор в пищевой промышленности, основанной на растительной продукции. Вот 6 компаний, которые выпустили на рынок поддельные «мясные» продукты. — Markets Insider

Готовые продукты и закуски — Сегодняшний диетолог, сентябрьский выпуск

Здоровые идеи для свободного падения (сегмент «Грибной месяц») — Новости Boston 25

Как есть меньше мяса (и даже не замечать) — AARP.com

Семейные фавориты в смешанном стиле — Вид с Пью (Колумбус, Огайо)

Объявление победителей проекта Blended Burger Project 2019 — Блог Фонда Джеймса Берда

13 гамбургеров, которые нельзя пропустить, и еще 13 предложений Cheeseburger Day из Неаполя и Форт-Майерс — Naples Daily News (Флорида)

Фрикадельки из индейки Буффало — перекус в кроссовках

15 рецептов сливок с грибным богатством — Chowhound

грибов готовы к крупному плану — HealthNewsDigest.com

Наши любимые рецепты с грибами: обзор — отведайте самое лучшее

Месяц семейного обеда — KGTV-TV Сан-Диего

«Homegating»… Вкусные рецепты и советы для празднования игрового дня — IndyStyle WISH-TV Indianapolis

Рецепт тако в обертке с салатом Аннессы — Wish TV (Индианаполис)

Целебная сила грибов — OxygenMag.com

Полный список меню Международного фестиваля еды и вина Epcot 2019 — SpreadingMagic.com

Семейные фавориты со смешанным подходом — Hometown News (Флорида), Inside Nova (Вирджиния), EMissourian.com (Миссури) и более 75 других торговых точек

Познакомьтесь с шеф-поваром: Джастин Вудард из McMillan Kitchen & Bar во Флагстаффе, Аризона — Tripveel.com

Новости торговли грибами

Mushroom Council запускает месячную кампанию — FreshFruitPortal.com

Mushroom Council запускает месячную кампанию #MushroomADay — Новости Produce

Повара уступают дорогу грибам — Ресторанное обслуживание

Коллаген, грибы — тренд в функциональных напитках — Food Business News

U.S. Министерство сельского хозяйства объявило сентябрь Национальным месяцем грибов — Скоропортящиеся новости

Устойчивые и надежные продажи: грибы на переднем крае — производственный бизнес

Hormel Foods объявляет о создании и запуске бренда Happy Little Plants, альтернативного мясному производству, — PerishableNews.com

Искусственное мясо: следующий большой шаг — корма

Совет по грибам и фонд Whole Kids Foundation — Скоропортящиеся новости

Фонд Whole Kids Foundation объединился с Mushroom Council — The Packer

«Они сломали мои ментальные оковы»: могут ли волшебные грибы стать ответом на депрессию? | Наркотики

Лежа на кровати в лондонской больнице Хаммерсмит и глотая капсулы псилоцибина, активного ингредиента волшебных грибов, Майкл понятия не имел, что будет дальше.56-летний разработчик веб-сайтов, работающий неполный рабочий день, из графства Дарем на севере Англии боролся с депрессией в течение 30 лет и безуспешно пробовал разговорные методы лечения и многие виды антидепрессантов. Смерть его матери от рака, за которой последовало самоубийство друга, оставила его на одном из самых низких уровней. Пытаясь понять, являются ли грибы, прорастающие во дворе его двора, галлюциногенными, он наткнулся на новаторское медицинское испытание в Имперском колледже Лондона.

Слушая музыку в окружении свечей и цветов в украшенной клинической комнате, Майкл с тревогой ждал, пока подействует лекарство.Через 50 минут он увидел яркие огни, ведущие вдаль, и отправился в пятичасовое путешествие в собственное сознание, где он снова переживет ряд детских воспоминаний и столкнется со своим горем. В течение следующих трех месяцев его депрессивные симптомы ослабли. Он чувствовал себя оптимистично и принимал, наслаждаясь развлечениями, к которым он был безразличен, такими как прогулки по сельской местности Йоркшира и фотографирование природы.

«Я стал другим человеком», — говорит Майкл. «Мне не терпелось одеться, выйти во внешний мир, увидеть людей.Я был в высшей степени уверен в себе — больше похож на то, что я был, когда был моложе, до того, как депрессия началась и достигла своего пика ».

Испытание, завершившееся в 2016 году, было первым современным исследованием, направленным на борьбу с устойчивой к лечению депрессией с помощью псилоцибина, психоделического препарата, встречающегося в природе примерно в 200 видах грибов. В разной степени, Майкл и все 18 других участников увидели, что их симптомы уменьшились через неделю после двух процедур, включая высокую дозу 25 мг. Пять недель спустя девять из 19 пациентов обнаружили, что их депрессия все еще значительно уменьшилась (на 50% и более) — результаты, в основном, оставались стабильными в течение трех месяцев.Они страдали депрессией в среднем 18 лет, и все пробовали другие методы лечения. В январе этого года начался второй этап испытания: амбициозная попытка протестировать псилоцибин на более крупной группе и с большей научной тщательностью (включая контрольную группу, которой не хватало в исследовании Майкла), сравнивая эффективность препарата с эсциталопрамом, распространенным антидепрессантом. Команда уже вылечила около трети из 60 пациентов и говорит, что первые результаты для псилоцибина многообещающие.

Текущая работа Imperial входит в серию новых исследований, которые, как надеются группы профессоров, активистов и инвесторов, приведут к медицинскому одобрению псилоцибина в качестве преобразующего лечения.Другие, которые скоро начнутся, включают исследование с участием 80 человек, проводимое Институтом Усона, медицинской некоммерческой организацией в Висконсине, и исследование в Королевском колледже Лондона, а также исследование с участием 216 человек, которое уже проводится в США и Европе. и Канада, управляемая лондонской медико-биологической компанией Compass Pathways. Робин Кархарт-Харрис, глава Имперского центра психоделических исследований и научный консультант Compass, считает, что псилоцибин может стать лицензированным лекарством в течение пяти лет или даже раньше.«Примерно к этому моменту, — говорит он, — было бы похоже на непреодолимую силу, и игнорировать весомость доказательств было бы неоправданно».

Псилоцибиновые грибы были частью религиозных ритуалов на протяжении тысячелетий. Мексиканские ацтеки называли гриб теонанакатль , или «плоть Бога», в знак уважения к его священной силе. В 1957 году швейцарский химик Альберт Хоффман, работавший в фармацевтической компании Sandoz, выделил псилоцибин из гриба. Пятнадцатью годами ранее он случайно проглотил ЛСД, ушел с работы, чувствуя головокружение, и испытал его психоделические эффекты, когда вернулся домой.В течение 1960-х Сандоз продавал псилоцибин и ЛСД для медицинских исследований, но вскоре эти вещества были запрещены после того, как стали ассоциироваться с контркультурой 60-х.

Профессор Робин Кархарт-Харрис в Imperial. Фотография: Грэм Робертсон / The Guardian

Псилоцибин остается в категории наиболее ограниченных сегодня в соответствии с Конвенцией ООН о психотропных веществах, Законом США о контролируемых веществах 1970 года и Законом Великобритании о злоупотреблении наркотиками 1971 года, среди прочего. Дэвид Натт, профессор нейропсихопармакологии в Imperial, который наблюдает за текущими испытаниями, оспаривает доказательства этого, говоря, что жесткое ограничение препарата (и других психоделиков) препятствует исследованиям и способствует «лжи» о его рисках и медицинском потенциале.Для него это решение — «один из самых жестоких примеров цензуры науки и медицины в мировой истории».

В случае успеха новая волна исследований может продолжить изменять репутацию псилоцибина после десятилетий запрета. Кархарт-Харрис считает, что этот препарат предлагает лучшее и более комплексное лечение, чем существующие антидепрессанты, и что он вполне может стать новым мощным средством лечения множества других психических заболеваний, включая тревожность и пищевые расстройства. Исследование Университета Джона Хопкинса, проведенное в 2016 году с участием 51 пациента с опасным для жизни раком, показало, что высокие дозы псилоцибина значительно снижают депрессию и тревогу в конце жизни в течение шести месяцев в 80% случаев и помогают пациентам смириться со смертью; исследование Нью-Йоркского университета в том году показало аналогичные результаты.Текущие испытания направлены на дальнейшее изучение потенциала псилоцибина в снижении зависимости от курения и алкоголя после того, как первые пилотные проекты дали убедительные результаты. (Исследователи Johns Hopkins показали в небольшом исследовании, например, что 80% заядлых курильщиков не курили по крайней мере неделю, шесть месяцев после лечения псилоцибином.) в лечении депрессии в ходе испытаний до сих пор заключается в том, что это может помочь людям более ясно увидеть свою жизнь.Наблюдая за спотыкающимися пациентами, ему часто кажется, что они видят более правдивую версию реальности, чем руководящие ими трезвые терапевты: «Это почти похоже на присутствие кого-то особенно мудрого с точки зрения того, что исходит из их уст». Неясно, насколько облегчение депрессии происходит благодаря психиатрической поддержке, связанной с лечением. В любом случае, несколько пациентов получили пополнение запасов независимо после первого испытания, поскольку их депрессия вернулась.

Комната в Имперском колледже, где пациенты принимают волшебные грибы.Фотография: Грэм Робертсон / The Guardian

Многое о нейробиологии психоделиков остается неизвестным, но сканирование с помощью фМРТ головного мозга пациентов после приема псилоцибина показало снижение кровотока и активность миндалевидного тела в состоянии покоя, которое часто бывает гиперактивным при депрессии и тревоге. Они также показывают более слабые связи между мозговыми сетями, которые затем реинтегрируются в то, что, по мнению имперской команды, является частью мозга, «перезагружающегося» на псилоцибин. Это может объяснить, почему препарат побуждает некоторых пациентов переосмысливать укоренившиеся убеждения и ломать навязчивые модели мышления и поведения.Имперские исследователи считают, что псилоцибин действует не так, как большинство современных препаратов. Они предполагают, что если обычные антидепрессанты притупляют эмоции, чтобы помочь людям справиться с ситуацией, псилоцибин воздействует на нашу серотониновую систему, усиливая эмоциональные реакции и побуждая людей активно противостоять своей депрессии, что может вызвать стойкие изменения в мировоззрении.

По мнению 48-летнего специалиста по дизайну университета Кирка Раттера, псилоцибин, похоже, работает, и поэтому он надеется, что он станет доступным с медицинской точки зрения.Он видит в этом лекарстве не серебряную пулю, а лекарство, которое показывает пациентам глубокие истины и требует от них применения учений такого рода. Некоторые другие методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, также стремятся изменить модели мышления, часто в сочетании с антидепрессантами, но для многих текущие варианты не работают. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии, но исследователи говорят, что многие из наиболее серьезных случаев не поддаются лечению антидепрессантами.

Волшебные грибы в форме капсул. Фотография: Грэм Робертсон / The Guardian

Раттер был в этой группе, попробовав консультации и два рецептурных лекарства за пять лет до имперского суда, поскольку его депрессия усугубилась после смерти его матери. После псилоцибина он начал разрывать циклы катастрофического мышления и обрел уверенность в том, что он мог кардинально изменить свою жизнь, например продать свой дом и уйти от жестоких соседей, реорганизовать свои финансы и путешествовать ради удовольствия после многих лет, когда он не покидал страну.Он говорит о псилоцибине: «Он устраняет любые препятствия и позволяет обрабатывать то, что вам нужно, почти соблазнительным способом. Вы неизбежно и непреодолимо втягиваетесь в это ». Через неделю после лечения он заметил, что к его жизни вернулось чувство оптимизма. «Черт, — подумал он, — у меня этого давно не было».

Даже самые яростные сторонники псилоцибина согласны с тем, что потребуется больше доказательств его эффективности на больших группах в контролируемых условиях и исследования потенциальных побочных эффектов, прежде чем его можно будет использовать в качестве лекарства.Текущие испытания исключают людей с семейным анамнезом психоза из опасения, что препарат может вызвать скрытую шизофрению. И есть вопросы о влиянии псилоцибина. Некоторые пациенты говорят, что они почти не испытывали психоделических эффектов, в то время как другие, такие как Майкл, имели сильную реакцию на более низкие дозы, но менее на более высокие. Джеймс Ракер, который работал над первым имперским исследованием, а теперь руководит испытаниями псилоцибина в Королевском колледже Лондона, остается агностиком относительно этого препарата как надежного лечения.

«Это иллюзия, что мы так много знаем о псилоцибине», — говорит Екатерина Малиевская, соучредитель компании Compass, которая надеется продавать этот препарат в рамках одобренного лечения. «На самом деле нет. Мы знаем, что это может вызвать глубокие личные переживания; это также может вызвать всевозможные осложнения ».

Но Малиевская надеется, что испытания Compass предоставят доказательства, необходимые для получения медицинского одобрения препарата для лечения устойчивой депрессии. Она основала компанию вместе со своим мужем Джорджем Голдсмитом три года назад после того, как ее сын серьезно усугубился и обострился ОКР, когда он лечился традиционными антидепрессантами в ведущей американской больнице.Позже он выздоровел с помощью терапии псилоцибином, и компания заявляет, что теперь привлекла около 28 миллионов фунтов стерлингов финансирования, в том числе от венчурного капиталиста Питера Тиля, и подала заявку на получение патента на процесс масштабного производства псилоцибина. Некоторые бывшие сотрудники Compass опасаются, что компания стремится монополизировать рынок псилоцибина и контролировать доступ к медицинским услугам, — критика была высказана в прошлом году американским бизнес-сайтом Quartz, хотя Малиевская это отрицает.

Доска объявлений в Центре психоделических исследований Имперского колледжа.Фотография: Грэм Робертсон / The Guardian

Уже есть признаки того, что власти могут начать смещаться. В октябре регулирующие органы США присвоили компании Compass статус революционной терапии — обозначение, данное новым лекарствам, которые могут улучшить лечение серьезных состояний, что означает, что власти ускорят рассмотрение доказательств. За этим решением в мае этого года последовало голосование Денвера за фактическую декриминализацию волшебных грибов, что сделало его первым городом США, сделавшим это, за которым на прошлой неделе последовала аналогичная мера в отношении нескольких психоделических растений в Окленде, штат Калифорния.Активисты настаивают на голосовании в штате Орегон в следующем году по вопросу о легализации псилоцибина для использования в медицинских целях. Между тем Compass надеется запросить разрешение на продажу препарата в течение трех лет, если его испытания пройдут успешно. Однако он продвигается медленно: с момента начала судебных разбирательств в январе было пролечено около шести человек, и Малиевская говорит, что процесс может занять десять лет, прежде чем будет одобрен. Она стремится ускорить прогресс, недавно открыв новые лечебные центры в Колумбийском университете, а также в Новом Орлеане и Нидерландах.

Лицензирование — не единственное препятствие на пути к тому, чтобы лекарство стало обычным лекарством. Псилоцибиновая терапия, проводимая в течение нескольких часов в клинических условиях под руководством экспертов, стоит недешево. Новое лечение Imperial стоит более 2000 фунтов стерлингов каждое, включая врачей и терапевтов, и многим пациентам может потребоваться несколько курсов лечения каждый год для сохранения преимуществ. Малиевская не стала комментировать, сколько Compass планирует взимать, но говорит, что хочет максимально увеличить количество людей, которые могут получить доступ к препарату.Кархарт-Харрис говорит, что терапия псилоцибином будет значительно дороже, чем антидепрессанты, и потенциально больше, чем консультирование. «Существует холодная реальность того, почему селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [антидепрессанты] доминируют в сфере психиатрической помощи и потому что они дешевы», — говорит он.

Решение научных, юридических и коммерческих проблем может занять годы. Но для многих пациентов, которые уже прошли лечение, и для некоторых терапевтов, которые их направляют, нет никаких сомнений: это только вопрос времени, когда псилоцибин и подобные психоделики изменят то, как мы лечим страдания, и поймут наш разум.

Среди них — сорокалетний операционный менеджер Мелисса Элвин. После неприятного первого лечения, во время которого она чувствовала себя в ловушке, во время своего второго психоделического путешествия в больницу Хаммерсмит она чувствовала себя так, как будто она покинула свое тело и объективно видела свои проблемы. Псилоцибин помог ей справиться с депрессией, вызванной тяжелыми отношениями и тяжелым разрывом, а также тревогой, которую она испытывала с детства. Под действием препарата она начала обретать стойкость, которая с тех пор помогла ей пережить смерть отца от деменции и затяжную судебную тяжбу с бывшим партнером.Ее описания путешествия похожи на трепет и единство, которые Хоффман временами испытывал при испытании психоделиков: он видел в них мощную способность взглянуть на себя и проблемы в перспективе.

«Я был буквально везде [во время псилоцибинового трипа]», — говорит Элвин. «В самых удивительных сценах природы, таких как шар света, мерцающий сквозь деревья, в океане, в водопадах. Я не помнил время и просто хотел, чтобы оно длилось вечно. Так долго я чувствовал, что моя депрессия была частью меня, и я ничего не мог сделать, чтобы ее изменить.Антидепрессанты только заставили меня почувствовать сонливость и перестали заботиться о вещах. Это заставило меня полностью разорвать ментальные оковы. Я вернулся к работе [после того, как был безработным], и я был в эйфории. Я чувствовал: я могу это сделать, я могу изменить свою ситуацию ».

Отравление грибами — Better Health Channel

Гриб, окрашивающий желтый цвет (Agaricus Xanthodermus). Предоставлено Королевским ботаническим садом Виктории, фотографом Томом Мэй.

Гриб смертельной шапки (Amanita phalloides) Предоставлено Королевским ботаническим садом Виктории, фотографом Томом Мэй.

Грибы — разновидность грибов. В Австралии много разновидностей дикорастущих грибов, многие из которых съедобны. Однако некоторые виды ядовиты или даже смертельны.

Вопреки распространенному мнению, не существует домашнего теста, который мог бы различать съедобные и ядовитые сорта. Единственный способ узнать, безопасен ли лесной гриб для употребления в пищу, — это попросить специалиста по грибам (миколога) идентифицировать его.

Если вы не уверены, что гриб можно есть, не ешьте его.Рекомендуется есть только те грибы, которые вы купили в супермаркете, овощном магазине или другом надежном источнике.

Лечение отравления грибами

Если вы подозреваете, что вы или ваш ребенок съели ядовитый гриб, не дожидайтесь появления симптомов, прежде чем обращаться за медицинской помощью.

Немедленно свяжитесь с Информационным центром по ядам штата Виктория (VPIC) по телефону 13 11 26 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю — по всей Австралии).

Сотрудник VPIC кратко ознакомит вас с историей и даст вам соответствующий совет.Вам может потребоваться обратиться за лечением к врачу или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Полезно иметь образец гриба. Сотрудники VPIC могут попросить вас прислать им фотографию дикого гриба, чтобы помочь в идентификации видов и оценке рисков.

Если человек потерял сознание, перестал дышать, находится в припадке или страдает анафилактической реакцией, немедленно вызовите скорую помощь по системе «тройной ноль» (000).

Не звоните в Викторианский информационный центр по ядам в экстренных случаях.

Эффекты ядовитых грибов

Три основных эффекта ядовитых грибов:

 • Галлюцинации — некоторые виды грибов содержат токсины, вызывающие галлюцинации. Эти психотропные типы обычно называют «волшебными грибами». Один из наиболее известных видов — золотистая верхушка ( Psilocybe subaeruginosa ). Помимо галлюцинаций, к другим эффектам относятся спутанность сознания, мышечная слабость, возбуждение, учащенное сердцебиение и головная боль.Золотая верхушка очень похожа на некоторые разновидности гриба Галерина, которые потенциально опасны
 • Желудочно-кишечные заболевания — многие ядовитые грибы вызывают желудочно-кишечные заболевания, такие как тошнота, рвота, желудочные спазмы и диарея
 • Печеночная недостаточность и смерть — около 9 из 10 смертей, связанных с грибками, связаны с грибами «смертельная шапка» ( Amanita phalloides ). Симптомы проявляются через 6–24 часа после еды и включают тошноту, спазмы желудка, рвоту и диарею.Токсин может смертельно повредить печень и почки, смерть наступает в течение 48 часов. Другие грибы, которые имеют эффект, подобный смертельной шапке, включают некоторые виды Galerina, Lepiota и Conocybe.

Ядовитые грибы в Виктории

Желтый окрашивающий гриб и смертельная шапка — два ядовитых гриба, которые растут в Виктории.

Желтый окрашивающий гриб

Желтый окрашивающий гриб ( Agaricus xanthodermus ) — ядовитый гриб, который чаще всего едят в Виктории.Этот вид обычно растет в дикой природе на лужайках и в садах и очень похож на съедобные грибы.

Характеристики включают:

 • Грибы растут на земле группами, часто группами или «волшебными кольцами».
 • Колпачок диаметром 50–200 мм.
 • Шляпка обычно белая, но с возрастом может стать коричневой.
 • Шляпка молодых грибов имеет вид квадратной формы.
 • При повреждении шляпка и ножка окрашиваются в желтый цвет, который позже становится грязно-коричневым.
 • Гриб испускает химический запах, например дезинфицирующее средство, йод или керосин. Этот запах станет еще сильнее, если их приготовить.
 • При употреблении в пищу симптомы включают спазмы в животе, тошноту, рвоту и диарею (обычно в пределах от 30 минут до двух часов после употребления). Менее распространенные симптомы включают головную боль, головокружение, потливость и сонливость.

Смертная шапка

Смертная шапка (Amanita phalloides) потенциально смертельна, если ее съесть. Характеристики включают:

 • Грибы растут под дубами.
 • Колпачок диаметром 40–160 мм.
 • Цвет шляпки варьируется от бледно-желтого до зеленого и оливково-коричневого.
 • Жабры (выступы на нижней стороне шляпки) белые.
 • Основание стержня имеет перепончатую «чашечку».
 • Симптомы появляются через шесть — 24 часа после приема внутрь.
 • Смерть может наступить в результате поражения печени и почек.
 • Один гриб может содержать достаточно яда, чтобы убить взрослого человека среднего размера.
 • Приготовление, очистка, сушка или замачивание гриба не делают его съедобным.

Факты об отравлении грибами

В Виктории большинство ядовитых грибов едят осенью. В Виктории чаще всего едят ядовитый гриб ( Agaricus xanthodermus ), потому что он очень похож на шампиньон ( Agaricus campestris ) и культурный гриб ( Agaricus bisporus ). Многие зарегистрированные случаи отравления грибами связаны с маленькими детьми, которые находят желтые грибы, растущие в саду дома.

Если вы намеренно едите грибы в надежде испытать галлюцинации, связанные с наркотиками, вы, скорее всего, заболеете. Наиболее частыми симптомами отравления грибами являются желудочно-кишечные расстройства, такие как рвота, диарея и боли в животе. Некоторые виды грибов смертельны, например, гриб «смертельная шапка».

Видео (май 2019 г.) с участием доктора Бретта Саттона, главного врача Виктории, и доктора Терезы Лебель, старшего миколога Королевского ботанического сада, показывает необходимость осознавать опасность смертельных грибов и других ядовитых грибов.

Защитите своих детей от отравления грибами

В Виктории растет множество разновидностей ядовитых грибов. Большинство маленьких детей, которые едят ядовитые грибы, находят их дома в саду. Дети младше пяти лет от природы склонны класть вещи в рот. Если у вас есть малыш, регулярно проверяйте свой сад на наличие грибов и удаляйте их, чтобы снизить риск случайного отравления.

Защитите своих питомцев от отравления грибами

Владельцы домашних животных должны проявлять особую осторожность, выгуливая своих питомцев в местах, где могут расти грибы.По возможности уберите все грибы со двора, прежде чем они смогут их съесть. Собаки чаще, чем кошки, едят грибы.

Домашние животные могут заболеть целым рядом заболеваний — от употребления лесных грибов, включая синдром гастроэнтерита, до тяжелой опасной для жизни болезни и смерти.

Если ваш питомец проглотил дикий гриб, вы можете позвонить в бесплатный Центр по борьбе с отравлениями животных по телефону 1300 869 738, чтобы получить консультацию.

Куда обратиться за помощью

12 способов стать МакГайвером грибов (городское хозяйство): Брей, Ричард: 9781798517772: Amazon.com: Книги

ВЫРАЩИВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ГРИБЫ ДОМА — Устрицы, Шиитаке, Баттон, Энокитаке, Львиная грива, Винная Шапочка, Майтаке и многие другие каждый вид имеет свой вкус и структуру. Однако найти в супермаркете самые разные грибы может быть непросто. В большинстве продуктовых магазинов продаются только обычные виды грибов, например, шампиньоны. Выращивание грибов в домашних условиях может стать отличным способом получить грибы, которые вам нужны, и сэкономить дополнительные деньги.Многие люди не осознают, насколько легко выращивать грибы дома. Любящие тенистые места, под палубой или крыльцом, они растут там, где другие растения не могут расти естественным образом, что делает их идеальным дополнением к плану выращивания любого садовода. Какой бы ни была причина, по которой вы начали выращивать грибы дома, эта книга станет идеальным компаньоном в вашем путешествии.

Выращивание грибов: 12 способов стать MayGyver of Mushrooms — это универсальное руководство для каждого грибного энтузиаста. Прочитав эту книгу, вы сможете определить тип гриба, который хотите вырастить, выбрать подходящий метод выращивания и сохранить урожай.Идеально подходящая для новичков, книга дает исчерпывающий обзор того, как начать свое грибное приключение.

Подробно, эта книга позволяет вам…

Выберите грибы, которые вы можете легко вырастить дома, и ощутите удовольствие от выращенных вами грибов

 • Поймите характеристики каждого вида грибов
 • Узнайте все о грибах структура и их жизненный цикл
 • Решите, какой тип грибов вы хотите выращивать

Получите исчерпывающий обзор процесса выращивания и обретите уверенность, чтобы приступить к собственному проекту
 • Узнайте все о различных этапах выращивания грибов
 • Подробное понимание процесса выращивания — от подготовки до сбора урожая
 • Узнайте о 12 различных методах выращивания в помещении и на открытом воздухе

Определите потенциальные проблемы и узнайте, как их преодолеть
 • Выявить вредителей и болезни
 • Понять общие такие проблемы, как неправильный уровень влажности, заражение и плохой порождение
 • Узнайте все о правильной обработке — от сушки до замораживания

Сделайте первый шаг к своему грибному приключению.Для начала прокрутите вверх и возьмите свою копию.


Какой гриб самый ядовитый?

Обновлено в 15:15 ET, 9 февраля 2019 г.

Между тротуаром и стеной из шлакоблоков выросло семь грибов, каждый размером с половину дверной ручки. Их серебристо-зеленые шапки почти не поднимались, лишь немногие гордились землей. Большинство лежало немного под землей, вздуваясь, как мины. Кусты магнолии служили укрытием. Рядом на земле лежал брошенный шприц вместе с небольшим набором дачного мусора.

Чтобы услышать больше интересных статей, просмотрите наш полный список или загрузите приложение Audm для iPhone.

Пол Крегер, волшебник с длинной, густой, хорошо причесанной бородой, преклонил колени и закопался под одной из шляп болезненного цвета. Коротким изогнутым ножом он поднял гриб и вытащил его целиком. Это был гриб, известный как смертельная шапка, Amanita phalloides . При проглатывании тяжелое заболевание может начаться уже через шесть часов, но обычно занимает больше времени, 36 часов или больше. Тяжелое поражение печени обычно проявляется через 72 часа.Летальный исход может наступить через неделю или дольше. «Долгое и медленное — пугающий аспект этого типа отравления», — сказал Крегер.

Мы с ним были в тихом районе Восточного Ванкувера, Британская Колумбия. На другой стороне улицы, за начальной школой Святого Патрика, дети играли в баскетбол, и их голоса эхом разносились между проезжающими мимо машинами. Крегеру нравятся дети. Когда мы раньше в тот день охотились за грибами с тротуара, он ворковал на каждой прогулочной коляске, а затем останавливал родителей, чтобы предупредить их о смертельных шапках по соседству.

Стряхивая гриб с почвы и добавляя его к другим, выровненным на листе вощеной бумаги, он осмотрел коллекцию и сказал: «Здесь достаточно, чтобы убить целую католическую школу».

Смертные шапки были слегка выпуклые, с белыми жабрами и слегка зеленоватыми стеблями. У основания каждого стебля была шелковистая туфля, называемая вольва, которая была более белой, чем остальные грибы. На долю видов Amanita phalloides приходится более 90 процентов отравлений и смертельных случаев, связанных с грибами, во всем мире.

Крегер, изучавший биохимию лекарственных грибов, работая лаборантом и техником в Университете Британской Колумбии, является членом-основателем и бывшим президентом Ванкуверского микологического общества, а также авторитетным специалистом по отравлениям грибами в западная Канада. Когда Amanita phalloides впервые появилось в Британской Колумбии в 1997 году, он обратил на это особое внимание. Его никогда раньше не видели в Канаде. Единственный зарегистрированный экземпляр был найден среди завезенных европейских сладких каштанов недалеко от города Мишн, в часе езды к востоку от Ванкувера.

Вид снова появился год спустя под большим декоративным европейским буком на территории правительственного здания в столице провинции Виктории на юге острова Ванкувер. Десять лет спустя смертные казни начали появляться в Ванкувере, в районе, затененном зрелыми европейскими грабами. Крёгер набирал добровольцев для обыска окрестностей и рассказывал грибным грибникам. В течение первого года они задокументировали около 50 мест в Ванкувере. Крегер хотел знать, откуда берутся грибы и где они появятся в следующий раз.Он опасался, что рано или поздно они будут иметь смертельные последствия.

Первое серьезное отравление в Британской Колумбии было зарегистрировано в 2003 году, второе произошло в 2008 году. Обе жертвы выжили. Затем, в 2016 году, 3-летний мальчик из Виктории умер после того, как съел грибы, найденные за пределами жилого комплекса. Крегер думал, что он ожидал худшего, но, по его словам, он не был готов «к смерти маленького ребенка».

В обязательном порядке, отметил Крёгер, смертные казнили в городских кварталах, а не в глухих лесах или городских парках.Чаще всего они появлялись в полосе травы между тротуарами и улицами.

Последние несколько лет Крегер и его сеть фунгифилов развешивают плакаты в зараженных кварталах. Центр по контролю за заболеваниями Британской Колумбии рассылает его предупреждения в пресс-релизах, и он устанавливает будку на уличных мероприятиях, чтобы предупредить всех, кто хочет слушать, что смертные шапки следует оставить в покое. Когда я присоединился к нему в Восточном Ванкувере, большинство людей, которых он останавливал на тротуаре — родители с колясками и прохожие с продуктами, — уже слышали об захватчике.Мужчина в поясе с инструментами, выходящий из дома после реконструкции, сказал, что видел смертные казни через несколько кварталов в Восточном Ванкувере, и Крегер записал адрес. Я спросил этого человека, почему он так увлекается грибами; он сказал, что ему просто нравится знать, что растет по соседству.

Первая смертельная шапка, которую Крёгер обнаружил в тот день, стояла перед домом, украшенным к Хэллоуину, до которого оставалось две недели. Он углубился в покрытый листвой почвенный покров, обнажив еще несколько зеленоватых куполов. Как прыгающий гном, он перепрыгнул через тротуар, схватил пластиковый человеческий череп со столба и вернул его к своей находке.Уложив череп в гнездо из пурпурного барвинка рядом с появляющимися смертными шапками, он рассмеялся про себя и сделал снимок. Иногда кажется, что он почти на стороне смертников. Он ценит их таинственное упорство. Он приветствует каждого возбужденной улыбкой, говоря: «Вот ты где».

К концу дня Крегер собрал пару дюжин смертельных шапок, каждый из которых был помещен в морщинистую вощеную бумагу, а затем в одну из пластиковых коробок, которые он нес в выцветшем дневном рюкзаке в виде ведра.Их сушат и хранят в университете. Большинство из них были из новых мест. Прежде чем свернуть себе тонкую сигарету, он выудил влажную ткань, чтобы вымыть руки. Он объяснил, что нельзя использовать влажную салфетку со спиртом, потому что она может способствовать прохождению токсинов через кожу. Хотя он думал, что с грибами обычно можно обращаться безопасно, целый день повторных прикосновений был рискованным, поскольку всегда можно было забыть и прикоснуться к лицу, носу или губам. «На всякий случай», — сказал он, вытирая руки и предлагая мне ткань.

Доктор Кэти Во, медицинский токсиколог из Сан-Франциско, публикует тематические исследования редких или необычных отравлений. Amanita phalloides отравления, — сказала она мне, — одни из самых ужасных. «Когда печень начинает отказывать, появляются нарушения свертываемости крови, отек мозга, полиорганная недостаточность. Это очень, очень грубо, — сказала она.

Уровни потери жидкости, по словам Во, являются одними из самых драматичных, которые она видела. Тело смывает все, что есть. «Противоядия нет, — сказала она. «Вот что делает это особенно смертоносным.Мы применяем различные методы лечения, но не бывает А, В, С, D. Это не всегда одно и то же. Лучший выбор для пациента — жидкость, жидкость, жидкость; продолжай следить за печенью, и если печень не работает, сделай пересадку ».

В среднем один человек в год умирает в Северной Америке от проглатывания смертных казней, хотя это число растет по мере распространения гриба. В 2012 году было зарегистрировано более 30 смертельных отравлений, в том числе три случая со смертельным исходом, а в 2013 году было зарегистрировано пять случаев отравления без смертельных исходов. В 2014 году в Калифорнии от отравления смертной казнью умерли два человека; третий умер в том же году в Ванкувере после того, как канадец поехал в Калифорнию, съел грибы как часть еды и вернулся в Ванкувер, где заболел и умер.*

Amanita phalloides считается довольно вкусным, и человек, который его ест, может чувствовать себя хорошо в течение дня или двух до того, как начнется болезнь. Яд поглощается клетками печени, где он ингибирует фермент, ответственный за синтез белка; без белка клетки начинают умирать, и у пациента могут начаться тошнота и диарея — симптомы, которые можно легко отнести к общему пищевому отравлению или другим недугам. «Если пациент не осознает связи, не видит болезни в результате употребления в пищу грибов на день или два раньше, это тяжелый диагноз», — сказал Во.

Первые смертельные шапки, появившиеся на Западном побережье, появились в Северной Калифорнии в 1938 году. С тех пор Amanita phalloides были постоянной угрозой для людей в районе залива. Во сказал, что вспышка отравлений обычно следует за сезоном дождей; В ноябре 2016 года, после долгого периода теплой погоды и обильного дождя, Микологическое общество области залива связалось с горячей линией Калифорнийской системы борьбы с отравлениями, предупредив, что появляются смертельные шапки. «Через пять дней после этого нам начали звонить», — сказала она.

Прочтите: несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем есть лесные грибы

В рамках кластера из 14 отравлений осенью 2016 года семья из Залива жарила на гриле дикие грибы, собранные другом, не зная, что это были смертельные шапки. Их съели молодые мать и отец, их 18-месячная дочь и двое других взрослых. Родители и третий взрослый подверглись агрессивному лечению жидкостью и были выписаны из больницы через пару дней, в то время как четвертому взрослому и ребенку потребовалась пересадка печени.В процессе этого маленькая девочка, которая, как сообщается, съела половину шляпки гриба, страдала от того, что Во описал как постоянное неврологическое нарушение, и больше не могла кормить себя или выполнять команды.

«Каждый год мы получаем много звонков по поводу употребления грибов в пищу», — сказал Во. «Ребенок находит одну на заднем дворе и ест. Мы просим их прислать картинку, и обычно это не большая проблема. Мы называем их «маленькие коричневые грибочки». Они вызывают раздражение, иногда тошноту и рвоту. Но Amanita phalloides — другой случай.Переверните гриб и скажите, белые ли жабры. Если это так, я действительно обеспокоен «.

Смертная шапка — путешественник по всему миру, но только в прошлом веке она стала популярной. Спустя долгое время после того, как дикие кошки распространились по Австралии, спустя много времени после того, как свиньи и мангусты стали бегать на Гавайях, Amanita phalloides все еще оставался домом в Европе, где он рос в основном в лиственных лесах и был основной причиной отравлений грибами от Балкан до России. Ирландия. **

Хотя исторические записи неубедительны, первые предполагаемые смертные казни в Северной Америке были зарегистрированы на Восточном побережье в начале 1900-х годов.Первые в Калифорнии были замечены на территории отеля Del Monte в Монтерее в 1938 году и выросли из корней посаженного декоративного дерева. После этого вид резко высадился в районе залива, где он теперь обычен, распространившись на дикие дубы; в Калифорнии его становится больше, чем в его естественной европейской среде обитания. После Залива о нем сообщили в ряде тихоокеанских городов на северо-западе, каждый из которых находился дальше по побережью.

Вид не просто переходил с дерева на дерево, постепенно расширяя свой ареал.Вместо этого он приземлился как изолированная бомба, колонизируясь от каждого удара. Хотя эта модель предполагает, что грибы в Британской Колумбии могли появиться в Калифорнии, Крегер начал подозревать, что они представляют собой отдельное вторжение.

Когда Крёгер составил карты первых смертельных вспышек в Ванкувере, у него не было проблем с обнаружением закономерностей. Они появлялись в кварталах, построенных в 1960-х и 1970-х годах, под широколиственными деревьями, которые зародились в питомниках.

Glenn Harvey

Большинство грибов размножаются в виде спор, которые летят в воздух и приземляются, как семена. Споры смертельной шапки особенно хрупки; они разлагаются под солнечным светом и плохо путешествуют. В любом случае этот вид должен был оставаться редким европейским эндемиком, но каким-то образом ему удалось добраться до Северной Америки — не один, а много раз.

Большинство грибов находится под землей, невидимо. Большая часть его биомассы состоит из мицелия, сети живых нитей, которые время от времени выбрасывают плодовые тела в виде грибов.Мицелий смертоносной шапочки обитает только в корнях деревьев. Они образуют симбиотическую связь с определенными деревьями, превращаясь в паутину, которая значительно расширяет досягаемость их корней.

По мере того, как сеть проникает в корневую структуру, становясь неотъемлемой частью дерева, гриб начинает жить за счет сахаров, хранящихся в корнях, обеспечивая дереву больший доступ к воде, питательным веществам и химическим сообщениям от окружающих деревьев. Отношение называется ectomycorrhizal : ecto (снаружи), myco (гриб), rhyzal (корень).Если выкапывать и перемещать саженец с эктомикоризными грибами, грибки путешествовали бы вместе с ним. В этом случае, предположил Крегер, грибы были случайно перенесены через Атлантический океан в южную часть Британской Колумбии.

Крегер может стоять на холме в Ванкувере или смотреть с автострады и выбирать районы, где он, скорее всего, найдет смертные казни. Он ищет сочетание зрелых широколиственных деревьев и европейских декоративных растений, особенно граба, в сочетании с тем, что он называет современной домашней архитектурой середины века, где самая длинная стена дома строится параллельно улице, а не засовывается в ландшафтный сад.Это датирует район и его деревья 1960-ми и началом 1970-х годов.

По словам Крегера, несмотря на некоторые споры между экспертами в этой области, смертельные шапки появляются в этих районах спустя десятилетия после посадки, потому что гриб так долго находится в спящем состоянии. **** Его мицелий живет в корнях дерева-хозяина. пока дерево не достигнет зрелости — когда оно перестанет вкладывать энергию в рост и начнет накапливать сахар. Для этого европейского импорта это около полувека. Когда излишки сахара попадают в сеть грибов, появляются первые плодовые тела.

Слежка за Крегером по улицам, окруженным старыми широколиственными деревьями, — это как преследование лисы, а не тротуара. Матрица, которой он следует, находится под землей. Переходя между припаркованными машинами, выкуривая одну из своих тонких сигарет во время путешествия, он, казалось, знал все закоулки, покрытые травой, каждый бревна вокруг жилых комплексов и медицинских учреждений.

Читайте: Последствия смертоносного цветения грибов в Калифорнии

В кроссовках и красной фланелевой куртке он быстро скользил и часто останавливался.По большей части он нашел красное и белое Amanita muscaria , эффектный местный вид. Подобно A. phalloides , этот Amanita прикрепляется к корням деревьев, и кольца его плодовых тел поднимаются, как сказочные королевства, вокруг стволов. Ядовитые и галлюциногенные, они были вынесены дождями, и они были по всему городу, некоторые размером с обеденную тарелку, некоторые — как дверные ручки вишневого цвета, усеянные белыми хлопьями. Крегер полз по земле со своей камерой, снимая картины, постукивая по их вершинам, чувствуя их твердость в земле.Прохожие останавливались, чтобы комментировать, удивляясь тому, насколько они красивы и многочисленны.

Смертные шапки скрывались. Их нужно было искать. Копаясь в полосе виноградных лоз и цветов перед домом, где он нашел новые образцы, Крегер взглянул на женщину, приоткрывшую входную дверь.

«Что ты делаешь в моем саду?»

Крегер заикался, что он профессиональный миколог. Ему явно больше нравилось разговаривать с грибами, чем с людьми. Он встал прямо и поднял в руке смертную казнь, как только что удаленный аппендикс.Знала ли она, что в ее саду росли смертоносные грибы? Когда она не ответила, Крегер сказал своим нежным, приземленным голосом: «Я здесь, чтобы забрать это».

«Хорошо, — сказала она. «Но держись подальше от моего сада».

Он подождал мгновение после того, как дверь хлопнула, чтобы убедиться, что она ушла, затем полез в основание куста, используя свой изогнутый нож, чтобы поддеть еще один серебристо-зеленый гриб.

Когда мы собрались и двинулись дальше, он сказал: «Стиль развития города подготовил почву для их внедрения и распространения.Они никогда не уйдут, по крайней мере, по какому-либо известному человеческому решению ».

Когда эктомикоризный гриб оказывается в земле, даже уничтожение дерева-хозяина не остановит его. Городу было предложено срубить каждый граб — главный источник смертельных шапок. «Но тогда нужно резать липы, сладкие каштаны, красные дубы, английские дубы. Это большая часть города, и вы все равно не избавитесь от [смертных заграждений] », — сказал Крегер.

Напротив католической школы, где Крегер собирал смертные шапки несколькими часами ранее, над окрестностями возвышалось зрелое дерево граба, его лиственный навес затенял обе стороны улицы.Дом ругавшей его женщины стоял в 30 футах от другого величественного граба. У Крегера есть карты землепользования за столетие с подробным описанием застройки. Для него это карты нынешнего и будущего распределения смертной казни. Десятилетие за десятилетием, как подземное эхо, появляется все больше и больше. Крегер задается вопросом, сколько времени нужно людям, чтобы научиться избегать обычных и смертельных грибов. Пока это нечасто, но он знает, что, скорее всего, будет, и что первый смертельный случай в Британской Колумбии из-за местной смертной казни в 2016 году не будет последним.

Бритт Баньярд, основатель, издатель и главный редактор журнала микологии Fungi , попробовал смертную казнь. «Очень приятно и с грибами», — сказал он мне. «Приятный аромат, а потом его выплевываешь».

Чтобы яд аматоксина начал действовать, он должен попасть в кишечник. Быстрый перекус без глотания малоэффективен.

«Ядовитые змеи, рептилии, растения и рыбы имеют апосематическую окраску, которая показывает, что они ядовиты.Грибы — нет, — сказал Буньярд. «Все опасные — в основном серые или коричневые, зелено-коричневые, бронзовые. Во вкусе нет ничего, что говорило бы, что то, что вы едите, вот-вот убьет вас ».

Большая часть людей, отравленных смертными казнями в Северной Америке, — хмонги или лаосские иммигранты. Они ошибочно принимают этот вид за ценную домашнюю еду, так называемый «белый цезарь», Amanita princeps .

Смертные шапки — проблема не только Северной Америки. Они распространились по всему миру, где иностранные деревья использовались в ландшафтном дизайне и лесоводстве: в Северной и Южной Америке, Новой Зеландии, Австралии, Южной и Восточной Африке и на Мадагаскаре.В Канберре, Австралия, в 2012 году опытный шеф-повар китайского происхождения и его помощник приготовили новогодний ужин, в который, без их ведома, входили смертные казни, собранные на месте. Оба умерли в течение двух дней, ожидая пересадки печени; гость на обеде тоже заболел, но выжил после удачной пересадки.

«Поскольку грибы не имеют неприятного вкуса, они, вероятно, не должны быть ядовитыми, чтобы их нельзя было съесть или собрать в пищу», — сказал Баньярд. «Млекопитающие, даже не все млекопитающие, поражены.Некоторые белки и кролики могут съесть их, не причинив вреда. Кто знает, почему он так токсичен для людей? Некоторые яды используются в качестве коммуникационных молекул и просто оказываются ядом для нас ».

Для Баньярда путешествие смертной шапки — всего лишь симптом более крупного явления — глобальной мобилизации всего королевства грибов. Со своими разносящимися спорами и подземным мицелием грибы могут путешествовать всеми способами, которыми может их нести человек. Буньярд, имеющий докторскую степень. в области патологии растений обеспокоен тем, как грибы могут вытеснить и изменить свои новые экосистемы.«Так же, как бактерии являются основным патогеном для животных, грибы являются основными патогенами для растений», — сказал он. «То, что происходит под землей, чего мы не видим. Некоторые из местных микоризных грибов вытесняются, что, в свою очередь, вытесняет растения ».

Как только что завезенный гриб и его подземная паутина влияют на жизнь вокруг него, плохо изучено. Многое о жизненных циклах и таксономии грибов остается неуловимым. До 1968 года грибам не давали своего собственного королевства, ныне известного как «пятое королевство».До этого грибы относили к растениям. Генетически и эволюционно они ближе к животным, чем к растениям. Микология — относительно новая наука, и исследователи только сейчас начинают понимать, насколько полезны грибы почти в каждой экосистеме, не только в расщеплении и переработке органических веществ, но и в концентрации питательных веществ для жизни растений и в качестве химических коммуникаторов.

Крёгер сообщил, что теперь смертные казни переносятся с импортированных европейских деревьев-хозяев на дубы, произрастающие в Британской Колумбии.Первый скачок идентифицированных видов произошел в 2015 году. Это было замечено в Калифорнии несколько десятилетий назад, когда они начали переселяться в прибрежные живые дубы. *** Корни деревьев смешиваются под землей, а мицелии проникают сквозь него, занимая новое место жительства. Смертные шапки начали натурализоваться, распространяясь без внешней помощи.

«Они могли избавиться от многих людей и собак», — сказал Крегер. Случайные летальные исходы — это риск, который Крёгер пытается уменьшить, но, как и Буньярд, он больше беспокоится о том, что он называет «неожиданными последствиями» биологического вторжения по пути современной цивилизации.Что значит перенести древесный гриб на далекий континент? Пароход дал живым растениям и грибам первый шанс войти в мировую торговлю. Теперь контейнеровозы и самолеты могут доставить их куда угодно. «Я думаю, что все, что делают люди, может пойти не так, — сказал Крегер. «У обезьян плохая история».

На следующий день в городском автобусе, направлявшемся в Чайнатаун, Крегер двинулся назад, как нежное привидение. Его хвостик лежал на спине, аккуратно зачесанный. Он сидел со своим рюкзаком на коленях, пластиковые баки были пусты для еще одного дня охоты и собирательства.Когда автобус ехал по Мэйн-стрит недалеко от Восточного Ванкувера, он с некоторым волнением потер руки и сказал: «Мы собираемся проехать на 13-й улице; мы должны преклонить колени ».

Он имел в виду урожай смертных шапок, который он нашел накануне напротив католической школы. С каждым годом он все больше и больше появляется на тротуарах и в угловых садах. Скоро, опасается он, они переедут из города в окрестные леса. Южная Британская Колумбия может стать следующей областью залива с точки зрения смертной казни, когда после каждого хорошего дождя гибнут люди или страдают от болезней, влияющих на жизнь.

Когда автобус остановился и двинулся к окраине центра Ванкувера, Крегер обозначил пути распространения грибов по миру: плоты из вулканической пемзы, балласт корабля, желудки животных, упаковочные ящики, живые растения, торф. Человеческая деятельность, которая вводит грибы в новые среды обитания, как правило, приводит и к появлению других неместных видов. «В большинстве случаев вы даже не подозреваете, что это происходит», — сказал он. «Мы обращаем внимание только на то, что этот гриб убивает людей».

Прочтите: Таинственный гриб, поражающий юго-запад Америки

В 1987 году Крегер обнаружил гриб, ранее неизвестный науке.Он обнаружил, что он растет группами в ботаническом саду Университета Британской Колумбии — на грядках из мульчи, на влажных, заболоченных краях прудов и вдоль троп. «Милая маленькая вещь», — сказал он, как бы описывая что-то драгоценное. «Серые жабры и колпак янтарного цвета». Как и когда он говорит о грибах, он звучал так, будто влюблен.

Крегер и его коллеги назвали этот новый вид Hypholoma tuberosum , и вскоре были зарегистрированы другие случаи обнаружения в Нью-Йорке, Японии, Германии, Бельгии и Австралии.Этот вид не был родным для Британской Колумбии, но и не был новым; это просто не было замечено никем, кто бы захотел назвать это. Поскольку казалось, что он предпочитает ландшафтные ландшафты, микологи начали искать его источник, полагая, что, как и смертная казнь, его случайно несли люди. Источником оказался единственный питомник в столичном Сиднее, Австралия, где торф, содержащий H. tuberosum , использовался для выращивания горшечных растений, которые затем отправлялись по всему миру.Этот торф был собран на болоте в 130 километрах отсюда — вероятный естественный источник гриба, который легко мог остаться малоизвестным местным, но стал глобальным космополитом.

Когда автобус замедлился в центре Ванкувера, Крегер поднял свой рюкзак и сказал: «Наша остановка».

Мы вышли на Гастингс-стрит и двинулись по широкому переполненному тротуару, простыни и сплющенный картон растянулись на что-то похожее на блошиный рынок длиной в кварталы. Половина продавцов свернулась клубочком или растянулась в полусознании рядом со своими товарами; это было ранним днем ​​в суровой части города.Крёгер сказал, что не решался вывешивать знаки в окрестностях здесь: «Люди с психическими расстройствами, склонные к суициду, возможно, даже со злым умыслом. Я не хочу, чтобы они преднамеренно преследовали смертные казни.

В нескольких кварталах от него, в тенистом районе, он остановился перед домом на углу улиц Ист-Джорджия и Принцесс-авеню. Отодвинув рукой ветку папоротника, он сказал: «Говорите о дьяволе».

В тени подлеска был гриб металлического цвета, бледно-зеленый граничащий с золотом.По словам Крегера, в этой цепочке блоков 96 грабов, и он уже нашел смертные казни под восьмью из них. Теперь счет дошел до девяти.

Крёгер остановился не только ради смертников, но и из-за каждой стаи грибов. Все яркое или неожиданное привлекло его внимание. «Довольно ядовитый», — сказал он о Agaricus с пуговицами, растущем на лужайке за углом. «Не так ядовит, как phalloides », — добавил он.

Позже в тот же день его пластиковые контейнеры были полны, и он выкурил пять или шесть тонких сигарет.Он нашел последнюю смертельную шапку, зрелую, растущую в траве у основания каменной стены. Он огляделся, отметив ближайший перекресток, запомнив это место. Затем он двинулся дальше, оставив гриб позади. Это был долгий день, и Крегер не собирается снимать все смертные казни. Он хочет знать, чем они занимаются, и хочет вынести достаточно, чтобы иметь значение. В конце концов, он любит детей и собак.

Смертная шапка, которую он миновал, выросшая из корней ближайшего граба, стояла вдали от травы на своем тонком белом стебле.Его выкопка не замедлит то, что происходит под землей; это не изменит всемирного потока почв и корней, а также волокнистых тел, живущих в них. Выкопать это было бы почти символическим актом, меньшим, чем капля в ведро. Итак, Крегер оставил гриб на месте — дань уважения пятому королевству, неудержимому.


* В этой статье ранее искажалось количество смертельных случаев грибов, погибших в 2014 году.

** В этой статье ранее искажалось происхождение вида, обитающего в Австралии.

*** В этой статье ранее было неверно указано название калифорнийского дерева-хозяина гриба «смертельная шапка».

**** Эта статья была обновлена, чтобы уточнить диапазон взглядов микологов.

Охота за грибами и их потребление в постиндустриальной Швеции двадцать первого века | Журнал этнобиологии и этномедицины

Медленно меняющиеся пищевые привычки

Доиндустриальные времена

Рецепты в поваренных книгах 1650 и 1664 годов соответственно подтверждают, что некоторые знатные люди, под влиянием французских привычек, ели грибы (вероятно, молочные шапки, Lactarius Deterrimus Грёгер) в семнадцатом веке [16].В руководстве для молодых дворян, опубликованном в 1690 году, приведены рецепты сморчков, шампиньонов ( Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach) и Calocybe gambosa (Fr.) Donk . Morels ( Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.) также упоминаются в кухонных счетах Королевского двора Швеции ( hovförtäringen ) в 1680-х годах [16, 66]. В восемнадцатом веке кухня крошечного урбанизированного и интернационализированного высшего класса в замках и усадьбах стала больше зависеть от французской кухни.Они познакомились с грибами также через своих поваров, которые были выходцами из юго-западной Европы. Таким образом, существовал рынок для продуктов, которые не использовались в крестьянстве. Например, в августе 1741 года Карл Линней наблюдал в своей родной провинции Смоланд, как молодые крестьянки продавали сморчки: «Мы видели фермерских девушек, собирающих сморчков в лесу; они [т.е. сморчки были большими и красивыми, и один горшок со сморчками продавался за четыре штуки »[67].

Кроме того, рецепты со сморчками также упоминаются в самой известной кулинарной книге 1700-х годов [68], а лисички считались едой в конце восемнадцатого века [69].Были предприняты некоторые попытки стимулировать экспорт грибов в 1820-х годах, но в источниках не упоминается ни один вид [70]. За исключением интереса к сморчкам среди высшего класса, находящегося под французским влиянием, грибов вообще не существовало в пищевой культуре еще одно-два столетия [2, 16, 66].

С 1830-х годов до сегодняшнего дня велась широкая пропаганда использования грибов в пищу людям [9]. В девятнадцатом веке мы сталкиваемся с такими именами, как Элиас Фрис, Нильс Йохан Андерссон и Йохан Вильгельм Смитт как авторы брошюр, направленных на популяризацию потребления грибов в Швеции [71, 72, 73].Элиас Фрис (1794–1878) был ведущим академическим микологом и профессором практической экономики. В 1836 году он опубликовал книгу с множеством примеров того, как грибы использовались в кухне многих других стран. Он отметил, что в Швеции имеются большие ресурсы грибов, которые не используются, и шведов следует научить их использовать [74]. Этнолог Эгардт подчеркнул, что пропаганду съедобных грибов как продукта питания следует рассматривать на фоне филантропических и экономических тенденций, характерных для того времени [2].В частности, было актуально найти питательные вещества, которые крестьянское население могло бы использовать вместо потерь урожая и голодных лет [9]. Основная цель грибной пропаганды состояла в том, чтобы, прежде всего, просветить крестьянство о подходящем продовольствии в случае необходимости [75].

В период нехватки продовольствия и голода в 1860-х годах экономические общества, губернаторы и местные провинциальные правительства предпринимали множество попыток продвигать новые продукты питания среди крестьян, например лишайники и грибы.Демонстранты собрали крестьян в деревнях, чтобы отведать блюда, приготовленные из нескольких видов грибов, обычно в виде грибных сливок, грибного супа и грибного хлеба. Однако крестьяне обычно боялись грибов, и никто не осмеливался пробовать блюда до того, как [9, 49] демонстранты их съели, и даже тогда уговорить большинство людей было трудно. Интересным исключением из тех, кто пробовал эти блюда, был приход Вамхус в Далекарлии осенью 1867 года. Многие прихожане в Вамхусе были частью кочевой рабочей силы, которая периодически приезжала в Россию и поэтому слышала о грибах и даже ела их.Однако они по-прежнему не включали грибы в свою местную кухню [9].

Голодное крестьянство не убедили. Использование грибов и других суррогатов, таких как лишайники и другие организмы, встречающиеся в ландшафте, было методом повышения доступности пищи за счет использования труда собственного домашнего хозяйства. Пищу можно было найти в природе вне сферы нормального производства за счет использования доступной бесплатной рабочей силы (детей, стариков) среди крестьян.Во многих регионах грибы считались просто кормом для скота. Крестьяне также заметили, что в них есть личинки и насекомые. Использование грибов в качестве корма определенно затрудняло пропаганду их принятия. Съедобные грибы и другие новые продукты питания не соответствовали критериям культурной приемлемости или человеческого достоинства [49, 75].

Есть записи начала девятнадцатого века, в которых говорится, что русские военнопленные, находившиеся в Швеции, собирали грибы.Это явление вызвало удивление и отвращение у наблюдавших его местных жителей [76]. Кроме того, странствующие рома калдераш, перебравшиеся в Швецию из Юго-Восточной Европы в конце девятнадцатого века, собирали грибы, в основном лисички ( C. cibarius ) и боровики [77].

Несмотря на то, что демонстрантам не удалось достичь крестьян своей грибной пропагандой, они все же заинтересовались грибами как важным продуктом питания для себя. Следовательно, во второй половине девятнадцатого века было опубликовано несколько справочников.

В 1880-е гг. Городская шляхта начала принимать грибы. Собирать и есть грибы было чем-то вроде моды. Примерно в то же время были основаны ассоциации, такие как Stockholm’s svampvänner («Стокгольмские друзья грибов»), чтобы предоставлять информацию о съедобных грибах (рис. 3). В результате у большинства населения в начале двадцатого века грибы считались пищей высшего класса [2]. В начале ХХ века грибы употребляли еще только дворяне и горожане [35, 66].

Рис. 3

Вновь пробудившийся интерес буржуазии 1880-х к сбору грибов в пищу стал предметом карикатур (из Krumelurer 1881)

Тем не менее, двадцатый век был временем, когда грибы начали приниматься в пищу. в более широких кругах [78]. Из записей народной жизни мы можем получить информацию о том, когда грибы начали употреблять в пищу в сельской местности Швеции. По словам информатора из прихода Маркарид в Смоланде, грибы не использовались в качестве пищевого ингредиента примерно до 1912 года [79].

Следовательно, образовательные усилия были важны для того, чтобы научить население тому, как использовать эти пренебрегаемые ресурсы. В 1920-х и 1930-х годах учебные плакаты использовались в начальных школах для пропаганды интереса населения к съедобным грибам [80]. Однако долгое время шведы употребляли в пищу только лисички и Boletus edulis Bull. [2, 78]. Несколько справочников были опубликованы большими тиражами, что, по крайней мере, отражает интерес к съедобным грибам [66, 68]. Эти справочники также сыграли важную роль в продвижении микономов — обычно неологизмов, изобретенных шведскими микологами, которые были приняты грибниками [16] (Таблица 1).

Таблица 1 Опубликованные книги и брошюры для определения видов грибов, включая рецепты
Послевоенная эпоха

В процессе принятия грибов в пищу мы в настоящее время являемся свидетелями финальной фазы изменения вкуса, заключила этнолог Брита Эгардт. ее исследование [2]. Это совпадает с общим развитием Швеции как городского общества всеобщего благосостояния. Изменения, произошедшие в период после Второй мировой войны, были описаны в Швеции как «рекордные годы».Между 1947 и 1974 годами экономика Швеции росла в среднем на 12,5% в год. Городское население, проживающее в городах с населением более 15 000 человек, выросло с 38% от общей численности населения в 1931 г. до 74% к 1973 г. [51]. Поддерживаемый бумом экспорта автомобилей, тяжелой техники, электроники, судостроения и тяжелого вооружения, доход на душу населения увеличился на 2000%. Швеция успешно перешла в группу стран с высоким уровнем доходов к 1955–1956 гг. В это же время у горожан Швеции появился интерес к природе, которая стала доступной для горожан на личных автомобилях.Возможность прогуливаться и пользоваться лесами и их продуктами имела большое значение для городских жителей в послевоенную эпоху [1, 46, 80] (рис. 4, 5 и 6).

Рис. 4

Выращивание грибов в окрестностях Уппсалы в 1950 году (фото: Уппсала-Билд, любезно предоставлено Уппландским музеем, Уппсала)

Рис. 5

Хассе и Керстин чистят собранные грибы маленькими ножами и щетками (фото: Birgitta Bjärkstedt, 17 октября 2017 г.)

Рис. 6

Корзина является типичной частью необходимого оборудования для грибника (фото: Саймон Соргенфрей, 7 октября 2017 г.)

Интерес к грибам постоянно поддерживается энтузиастами [1, 16].Важным для пропаганды грибов в Швеции после Второй мировой войны был Нильс Субер (1890–1985), миколог и автор нескольких справочников, которые были опубликованы в нескольких изданиях. Учеником г-на Субера и известным современным грибным экспертом и защитником, который часто предсказывает сезон грибов в СМИ, является ботаник Пелле Хольмберг (род. 1948). Он зарекомендовал себя как важный педагог в области микологии. Он написал около двадцати книг о грибах. На лекциях и в средствах массовой информации он десятилетиями восхвалял грибы как пищу.В начале 1970-х он встретился с г-ном Субером и сотрудничал с ним во многих лекционных поездках. Холмберг написал учебные материалы для учебных кружков. В начале 1980-х годов в Швеции было более 500 учебных кружков в год. Они также основали микологические общества в Швеции [81]. Центральная организация, Шведское микологическое общество, была основана в приходе Фемшё (где родился миколог Элиас Фрис) в провинции Смоланд в августе 1979 года [16].

Информационная работа по сбору и употреблению в пищу грибов продолжается, и каждое лето и осень газеты и журналы наполняются советами о съедобных видах и их использовании.Существует множество справочников по грибам, и в течение нескольких десятилетий все чаще стали требовать профессионально подготовленные консультанты по грибам (получившие образование в Хернёсанде, а затем в Умео), которые помогают невежественным людям определять съедобные виды [82, 83].

Многие иммигранты из Восточной и Центральной Европы являются страстными охотниками за грибами, часто довольно хорошо разбираясь в различных съедобных видах. В 1980-х годах ИГ встретили русских, чехов и поляков в лесу во время охоты за грибами [1, 83].Сбор грибов, за исключением лисичек и некоторых других видов, по-прежнему был заботой среднего класса. Подавляющее большинство шведов до сих пор собирают бруснику и чернику в лесу [1, 36, 46].

Один из способов повысить интерес к грибам — назначить провинциальные грибы так же, как и провинциальные цветы, что является идеей выбора вида, представляющего каждую провинцию Швеции. Что касается цветов, то идея была представлена ​​в Швеции в 1908 году теологом Полом Петером Вальденстремом (1838–1917) и с тех пор пользуется популярностью благодаря школьной системе, местным обществам наследия и туристической индустрии.Сегодня большинство провинциальных цветов являются важными символами и товарными знаками [82]. Попытки продвинуть идею провинциальных птиц, рыб, насекомых, лишайников, млекопитающих, деревьев и т. Д. Были обычными в течение последних двух-трех десятилетий, но с ограниченным успехом. Микологи предложили список провинциальных грибов в 1980-х годах, все они съедобные виды, такие как Sarcodon imbricatus для Gästrikland, Craterellus cornucopioides (L.) Pers. для Сёдерманланда и B. edulis для Уппланда, но это вряд ли широко известно среди людей, хотя и упоминается в справочниках, энциклопедиях и газетах [84].

Последствия Чернобыльской катастрофы

Кратковременным, но все же серьезным препятствием для роста интереса к грибам стала чернобыльская катастрофа на бывшей советской Украине в апреле 1986 года. Это была катастрофическая ядерная авария, которая также во многом повлияла на Швецию. Дождевые облака связывали радиоактивные частицы, которые уносились ветром и вызывали радиоактивные осаждения на обширных территориях. Через несколько дней зона осаждения распространилась на Швецию, при этом некоторые части центральной Швеции стали особенно загрязненными.Опасные радиоактивные изотопы были поглощены, среди прочего, грибами в лесах. Поэтому употребление таких грибов в пищу было неприемлемым до того, как радиоактивность снизилась [85].

В результате многие шведы в последующие годы воздерживались от сбора грибов. Тем не менее некоторые люди называют чернобыльскую катастрофу фактором, повлиявшим на их привычки собирать грибы.

Мужчина, участник опроса, 1940-х годов рождения, сообщил следующее:

… У меня было несколько хороших участков для сбора грибов в паре миль от Уппсалы, но после Чернобыля мы перестали там собираться.Собственно, мы совсем перестали собирать грибы, в районе Уппсалы…

Женщина, 1970-х годов рождения, заявила:

… Собрала много грибов вместе с родителями до Чернобыля. Потом мы остановились из-за высокой степени содержания цезия в грибах [… Мой отец говорил; «Теперь люди собираются забрать Беккереля»…

Еще в 2017 году у десяти процентов диких кабанов, которых убивают охотники в некоторых частях шведских провинций Гестрикланд, Уппланд и Вестманланд, был слишком высокий уровень цеция-137, чтобы их можно было использовать в качестве пищи, из-за их высокое потребление зараженных грибов [86].

Двадцать первый век: еда и времяпрепровождение

В этом разделе, в основном, будут представлены результаты, полученные в ходе анкетирования, в сочетании с долгосрочными наблюдениями авторов, а также задокументированной информацией о сборе и потреблении грибов. через Facebook и Instagram, две платформы социальных сетей, пользующиеся большой популярностью в Швеции в период выборки.

В наши дни осень означает сезон грибов для многих городских жителей современной постиндустриальной Швеции.Охота за грибами — довольно популярное развлечение в период с августа по ноябрь [1, 87]. Уже с июня по июль можно собирать урожай Cantharellus pallens Pilát (= C. cibarius Fr.) в лиственных лесах региона Стокгольм-Меларен. Footnote 2 Благодаря так называемым правам обывателя, позволяющим шведам и иностранцам бродить, ходить в походы и собирать ягоды и грибы не только на государственных, но и на частных землях, эти ресурсы доступны как для личного потребления, так и для коммерческого сбора [ 80, 87].Также можно собирать грибы в городских парках и на лужайках. В Уппсале авторы наблюдали, как люди собирают урожай Marasmius oreades (Bolton) Fr., который обычно растет в волшебных кольцах, рано утром на лужайках парков [1] .

Мы можем наблюдать такое же развитие в соседних странах Северной Европы. В Финляндии традиции варьируются от микофильных православных финнов на востоке, под влиянием близости к России, до менее восторженных западных, перенявших влияние Швеции [5, 14].Сейчас ситуация такая же, как в Швеции. Благодаря официальной поддержке сбора съедобных грибов со времен Второй мировой войны, доступу к лесам и помощи местных консультантов по грибам, люди в Финляндии сегодня имеют большие знания и интерес к съедобным грибам [88]. В Дании сбор грибов по-прежнему ведется в небольших масштабах и происходит нечасто, вероятно, из-за отсутствия традиций и ограниченного доступа к местообитаниям грибов [89]. В Норвегии примерно такое же развитие, как и в Швеции, и многие люди обнаружили, что сбор грибов для еды и отдыха приносит удовольствие.Кроме того, норвежцы имеют такое же право доступа к необрабатываемым землям и проезда через них, в том числе для сбора ягод и грибов, в сельской местности, что и шведы [6].

Знание съедобных видов

Всего 100 участников исследования упомянули 136 различных народных названий съедобных грибов, которые они знали и собирали в настоящее время или которые они собирали в предыдущие периоды своей жизни. В этом исследовании мы решили представить список таксонов грибов, упомянутых по крайней мере тремя участниками исследования, как собираемых из-за их съедобных свойств.Таксоны грибов, упомянутые только одним или двумя участниками исследования ( n = 61), по оценкам, не работают как представители таксонов грибов, потребляемых общим шведским сообществом собирателей грибов, а скорее служат иллюстрацией нетипичного использования одним или двумя людьми, иногда подвергавшимися влиянию. в связи с проживанием за границей или получением микологических знаний в рамках продвинутых микологических исследований. Поэтому авторы предпочли не представлять эти ответы в окончательном наборе результатов (Таблица 2).

Таблица 2 Список таксонов грибов, упомянутых по крайней мере 3 участниками исследования, собранными из-за их съедобных свойств

Многие из народных терминов оказались синонимами, например, « citrongul slemskivling », « citronslemskivling », и « citronskivling ».В общей сложности 136 зарегистрированных местных названий представляют 91 научный вид, 11 родов и 2 отряда. Кроме того, 10 из упомянутых терминов относятся к народным таксонам без научных эквивалентов. Одним из примеров повторяющегося народного таксона был « taggsvamp », который описывает любые виды грибов в пределах родов Hydnum sp., Sarcodon sp., Hydnellum sp. И Phellodon sp. Прежде всего, на этикетке taggsvamp обозначены грибы с колючками ( tagg на шведском языке) на срезе их базидиума и с жесткой консистенцией.

Из 136 названий на местном языке 43 имени были упомянуты только одним участником один раз. Это свидетельствует о большом разнообразии знаний информантов. В среднем участники исследования сообщали о 9 различных видах грибов каждый. Согласно результатам анкетирования, наиболее популярными видами грибов среди участников были C. cibarius ( n = 98), B. edulis ( n = 88) и Craterellus tubaeformis ( n = 73).

Грибы в современной шведской кухне

В настоящее время грибы играют важную роль в шведской кухне и предлагают широкий выбор блюд в современной кухне [16, 66]. Многие домохозяйства собирают грибы для собственных нужд. Также пищевая промышленность и рестораны требуют грибов [78, 90]. Считается, что грибы бедны питательными веществами и являются скорее вкусовыми ощущениями, чем настоящей пищевой добавкой. Однако в последние годы исследователи отметили, что грибы вырабатывают витамин D и что биодоступность этого витамина из грибов в организме человека хорошая [91] (рис.7).

Рис. 7

Хороший урожай Boletus edulis , готовый для кухни (фото: Ингвар Сванберг, 26 августа 2017 г.)

Как упоминалось ранее, согласно анкете 2017 года чаще всего собирают гриб C. cibarius . Он также входит в число самых вкусных видов. Личинки не заселяют его (в отличие от другого популярного вида B. edulis ), и обычно их можно собрать в большем количестве. Другие популярные виды — C.lutescens , C. cornucopioides и C. tubaeformis . Последний можно собирать уже в конце ноября, и трудолюбивый сборщик может собрать его в большом количестве. Также легко консервируется методами сушки [1, 66].

Большое количество видов грибов доступно в обычных продуктовых магазинах: Agaricus bisporus , который широко культивируется в Швеции и доступен в виде белых шампиньонов, каштанов и портобелло, шиитаке ( Lentinula edodes (Berk.) Pegler) и вешенки ( Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél.), Но также (осенью) диких видов, таких как C. cibarius и C. tubaeformis . Последний также доступен в сушеном виде. Некоторые информанты ответили, что, если бы они ели грибы, они ели бы только культурные шампиньоны, обычно консервированные.

Жарить лисички на масле, поданные на тостах или шведском хлебе, по-прежнему остается самым популярным блюдом из грибов, судя по результатам опросов, интервью и сообщений СМИ.Еще одно популярное блюдо с грибами — тушеное мясо с кусочками оленины и лютеиновой кислотой C.

Некоторые респонденты описали, как они хранили грибы в прошлом. Женщина 1940-х годов рождения сообщила:

.

… Мои родители ели грибы… Лисички консервировали в консервных банках, предварительно отварив их. В годы войны они использовали taggsvamp ( Hydnum sp. ) и fårticka ( Albatrellus ovata ) в чем-то похожем на маринованную сельдь.Äggsvamp ( Bovista sp. ) жарили крупными ломтиками, как блины…

Заявил мужчина 1950-х годов рождения:

Мои родители мариновали грибы, но остановились, когда в 1960-х купили холодильник…

Методы идентификации и передача знаний

Большинство участников исследования сообщили, что они будут собирать только съедобные виды грибов, с которыми они были знакомы и полностью уверены в своей видовой принадлежности.Некоторые информанты собирали такое же разнообразие видов, как и их родители в детстве (рис. 8). В большинстве случаев сообщалось, что передаваемая информация ограничивается несколькими таксонами. И все же этой довольно узкой базы знаний было достаточно, что иногда приводило к более обширным знаниям о грибах во взрослом возрасте.

Рис. 8

Желтый Cantharellus cibarius — самый популярный вид среди грибников всех возрастов (фото: Миа Терент, 17 октября 2017 г.)

Одна женщина-информант, родившаяся в 1940-х годах, сообщила:

… Каждый год мы собирали много грибов.Моя мама была энергичным и хорошим собирателем грибов и знала о нескольких видах, гораздо больше, чем я могу вспомнить сейчас. Еще она была моим первым учителем по сбору грибов…

Другая женщина, 1960-х годов рождения, сообщила:

… Моя мама всегда собирала грибы и тоже учила меня этому. Я собираю те же виды, что и она … Мы часто ели грибы, когда я жил с моими родителями, и иногда мама собирала по утрам грибы, которые мы затем съедали хорошо прожаренными на бутерброде перед тем, как пойти в школу …

Один информатор, мужчина 1950-х годов, напомнил, что:

… Мои родители собирали грибы.В частности, мой отец. Он видел почти духовный опыт — собирать и грибы, и ягоды. Эта деятельность сильно контрастировала с его профессией строителя …

Многие участники сообщили, что они действительно осознали явную разницу между отношением их родителей и бабушек и дедушек к собиранию грибов, при этом дедушки и бабушки более неохотно относятся к потреблению грибов, а родители проявляют любопытство и все более непредубежденно относятся к потреблению новых видов съедобных грибов. .

Одна женщина, родившаяся в 1940-х годах, сообщила, что:

… Я вырос с бабушкой и дедушкой. Они не ели грибов (или коровьих грибов, как их называл мой дедушка), но мои тети и дяди ели грибы, наоборот. Сделали рагу из лисичек и положили на тост, который мне предложили…

Старая привычка использовать уничижительный термин kosvamp («коровий гриб», «коровий гриб») до сих пор помнят и сохраняются некоторыми.Одна участница опроса, родившаяся в 1960-х годах, подтвердила это и в то же время описала, как она испытала разницу между своими бабушкой и дедушкой в ​​отношении их интереса к съедобным грибам из-за их разных профессий.

Мои бабушка и дедушка по материнской линии часто ели консервированные лисички, желательно в качестве дополнения к треске, приготовленной в духовке. Мои бабушка и дедушка по отцовской линии, с другой стороны, совсем не любили есть грибы [… Я интерпретировал это различие как следствие того, что мои дедушка и бабушка по отцовской линии были фермерами и поэтому рассматривали грибы как пищу для своих коров, в то время как моя мать бабушки и дедушки были рыбаками и владельцами магазина, торгующего рыбой, и поэтому ценили грибы по-другому.

Большое количество участников рассказали, как они узнали о собирании грибов в подростковом или взрослом возрасте, часто через друга или партнера, вследствие того, что их родители не интересовались съедобными грибами в молодости. Несколько информаторов заявили, что их родители не собирали и не ели грибы, поскольку они принадлежали к поколению, презирающему грибы, которое считало большинство видов (кроме лисичек) потенциально ядовитыми. Из-за того, что они не знакомы со сбором грибов, ряд участников сообщили, что они сами враждебно относятся к употреблению диких грибов.Одна участница, родившаяся в 1970-х годах, сообщила, что она никогда не осмелилась бы собирать съедобные грибы для употребления в пищу без руководства друзей, обладающих обширными знаниями в области сбора грибов.

Другая женщина, 1980-х годов рождения, заявила:

Я люблю проводить время на природе и вместе с детьми наблюдать за грибами. Я постоянно думаю, что мне нужно больше узнать о грибах, чтобы научить своих детей. Мои родители не интересовались сбором грибов.Я хочу попробовать собрать грибы. Хотя я боюсь собирать ядовитые грибы. Поэтому я не считаю себя достаточно осведомленным, чтобы собирать грибы. Я чувствую, что мне следует взять с собой кого-нибудь более опытного в добыче грибов.

В других случаях поколение родителей было осведомлено и интересовалось добычей грибов, но передача знаний в конечном итоге была прервана из-за отсутствия интереса среди молодежи.

Одна женщина, родившаяся в 1940-х годах, сообщила, что:

… Мои родители умели узнавать и собирать грибы.Я помню, как совершал однодневные поездки с ланч-пакетами. Хотя, не думаю, что я чему-то научился. Думаю, мне было относительно бескорыстно…

В то время как большинство участников, казалось, неохотно собирали виды грибов, о которых они не знали заранее, относительно большая группа все же сообщила, что они, как правило, использовали справочники для определения грибов. Некоторые заявили, что им было забавно идентифицировать неизвестные для них виды, но у них не хватило смелости фактически потреблять «новые» таксоны грибов.Небольшая группа участников сообщила, что они никогда не собирали грибы из-за ограниченных физических возможностей или просто из-за боязни собрать по ошибке ядовитые виды.

Ядовитый гриб

Как упоминалось в предыдущем разделе, некоторые шведы все еще опасаются собирать по ошибке ядовитые грибы. Это так, даже несмотря на то, что количество зарегистрированных случаев интоксикации в Швеции невелико по статистике последних лет [92]. Тем не менее, справочники и газетные статьи регулярно предупреждают общественность о токсичных видах грибов.В результате большинство людей в Швеции знают о токсичных видах из рода Amanita , а респонденты дополнительно упомянули несколько других типов ядовитых грибов. Некоторые участники боялись по ошибке собирать ядовитые растения до такой степени, что предпочитают полностью избегать сбора грибов.

Например, одна информантка, родившаяся в начале 1950-х годов, сообщила:

… Очень боялись грибков! Мы избегали их как Чумы! Я бы никогда не стал использовать грибы в качестве ингредиента при приготовлении пищи.На площади, где я живу, продают лисички, но я бы никогда не осмелился их покупать…

И хотя случаев отравления немного, в шведских лесах все еще собирают ядовитые грибы; некоторые из них являются результатом настоящих справочников. Полагаться на информацию в полевых справочниках по съедобным грибам может быть опасно, особенно если книга не обновлялась в последнее время, поскольку информация о токсичности вида может оказаться устаревшей [93].Одним из таких примеров типа грибов, который недавно был переклассифицирован из съедобных видов в опасный, является Gyromitra esculenta (Pers. Ex Pers.) Fr. [94]. Это долгое время считалось деликатесом, в основном добывавшимся опытными грибниками, но также его продавали, как в свежем, так и сушеном виде, по запросу в изысканных ресторанах [37]. Однако новое исследование показало, что рекомендованной обработки пропаркой перед приготовлением недостаточно, чтобы освободить его от токсичного вещества гиромитрина.Употребление в пищу одного необработанного образца грибов может привести к смерти. Поэтому специалисты по грибам предлагают заменить G. esculenta настоящим сморчком, Morchella conica (L.) Pers. Его не нужно пропаривать, но люди все равно делают это из соображений безопасности [95]. Многие респонденты описали свои, зачастую сложные, отношения со сморчками.

Информатор, мужчина 1950-х годов, сообщил:

… У моего отца был определенный набор видов, которые он собирал и считал съедобными.Например, сморчки [Gyromitra esculenta (Pers. Ex Pers.) Fr.]. Сам не собираю …

Информатор 1960-х годов рождения сообщила:

… Мои родители собрали сморчки […] и пропарили их для употребления. Поскольку они сказали мне, что они ядовиты, когда мы их собрали, но не могли определить степень токсичности. Они не смогли ответить на мои вопросы о том, какая часть грибов опасна. Тогда я вообще отказалась есть грибы, даже после предварительного кипячения.Сегодня мои родители перестали есть сморчки, потому что их больше не рекомендуется есть…

И женщина 1940-х годов рождения написала:

… Из-за новой информации о токсичности я прекратил употреблять многие виды, которые потребляли мои родители…

Шведский информационный центр по ядам сообщает, что люди, которые приезжают в Швецию из-за границы (иммигранты, беженцы, временные посетители), чаще всего страдают от отравления грибами; Эрик Линдеман из Шведского центра информации о ядах сказал Шведскому радио: «Обычно отравленные имеют иностранное происхождение … Это могут быть туристы, соискатели убежища или мигранты, которые выходят в шведский лес и думают, что узнают грибы, которые они знают из своих стран »[96].

Иностранцы и иммигранты чрезмерно представлены среди тех, кто обращается в Шведский информационный центр Poision о риске употребления в пищу ядовитых грибов. В 2017 году сирийка из Теккоматорпа на юге Швеции серьезно заболела, съев ядовитого ангела-разрушителя ( Amanita virosa, Fr. Bertill.). В целях борьбы с этими ситуациями Шведское миграционное агентство планирует распространить листовки с предупреждением об опасных грибах, которые растут в Швеции, по местам размещения беженцев.Брошюры также доступны на веб-сайте Центра информации о ядах и переведены на 29 различных языков, чтобы сделать их доступными для как можно большего числа лиц, ищущих убежища [97].

Один интересный аспект всего этого заключается в том, что еще в 1960-х годах существовало расширенное представление о том, что можно определить, является ли вид грибов токсичным или нет, попробовав его на вкус. Несколько информаторов показали, что их родители использовали этот метод.

Например, одна информантка, родившаяся в 1950-х годах, описала поведение своей матери:

… В 1950-х и 1960-х годах моя мама собирала грибы и отделяла ядовитые грибы от хороших, пробуя их на вкус… Я собираю только безопасные грибы и не использую метод дегустации моей мамы…

Клещи и охота за грибами

Комары (Culicidae) могут доставлять неудобства, когда люди собирают ягоды и грибы, хотя сезон комаров обычно заканчивается, когда пора собирать грибы.Репелленты легко доступны в аптеках и магазинах для людей, гуляющих по лесу. Однако в наших неформальных интервью некоторые люди утверждали, что их отпугивает обилие клещей клещевины, Ixodes ricinus L., собирающей грибы, в лесах.

При выращивании грибов существует риск укуса клещей, которые из-за увеличения популяции лосей стали очень распространенным явлением. Риск укуса довольно высок, если вы не одеты должным образом [98].Поскольку клещ может передавать как бактериальные, так и вирусные патогены, такие как болезнь Лайма ( Borrelia ) и клещевой энцефалит (КЭ), многие шведы опасаются его, особенно на восточном побережье и в окрестностях озера Меларен, где болезнь Лайма и КЭ является наиболее распространенным. Как опытный собиратель грибов, вы обычно одеваетесь, чтобы избежать укусов клещей, и многие люди сделали вакцину против клещевого энцефалита, но нет защиты от болезни Лайма [99].

Пятна грибов

Обычно места, где растут предпочтительные грибы, обнаруживаются случайно.Тем не менее, опытные охотники за грибами, вероятно, знают о предпочтительных условиях выращивания различных видов грибов, таких как конкретные сочетания пород деревьев, степени влажности и типа почвы, что дает им рекомендации относительно того, где искать корм. У многих шведских собирателей есть определенные грибные пятна (шведский svampställen ), которые они возвращают в каждый сезон (рис. 9). 64% участников исследования сообщили, что знают и используют определенные места для сбора грибов. Подходящие для сбора грибов участки предпочтительно располагать в сельской местности из-за гораздо более высокой нагрузки на природные территории в окрестностях города.

Рис. 9

Сбор грибов — популярное развлечение (фото: Май Рейнхаммар)

Одна женщина, родившаяся в 1990-х годах, сообщила, что:

… Мне нравится искать себе пищу и точно знать, откуда берется сырье. Обычно я собираю грибы в сельской местности, где я вырос, поскольку сельские районы не так эксплуатируются другими собирателями по сравнению с природными участками, близкими к городам…

Другая женщина, родившаяся в 1960-х годах, заявила, что:

Я предпочитаю собирать грибы в лесу, окружающем дом моего детства, и там есть особые места… Так как я охочусь, у меня есть специальное приложение для смартфона в моем мобильном телефоне, которое помогает мне снова найти дорогу домой.Это дает мне возможность спокойно гулять и искать грибы повсюду, если я хочу…

Эти места сбора грибов почти всегда держатся в секрете от других и часто довольно отдалены, поэтому для того, чтобы добраться до них, необходимы велосипеды и автомобили. Обычно используются небольшие дороги, построенные для ведения лесного хозяйства, и даже несмотря на то, что эти тропы часто перекрываются заблокированными решетками, сборщикам все равно разрешается ходить или ездить на велосипеде, чтобы добраться до своих мест сбора.Однако современное лесное хозяйство по-прежнему является частым препятствием для сбора грибов. Многие информаторы рассказали, что потеряли свои любимые места скопления людей из-за лесной промышленности, зачастую разрушительной, создавая сплошные вырубки, а также расширяя населенные пункты.

Одна информаторка, родившаяся в 1940-х годах, сообщила, что:

… Некоторые из моих особых мест были опустошены и разрушены идиотской и неправильной «охраной леса».В последний раз, когда я загружал фотографии такой местности на Facebook, со мной связалась большая группа людей, так как у них был аналогичный опыт…

Другая женщина, родившаяся в 1960-х годах, заявила, что:

… Все мои старые грибные пятна теперь четко срезаны, поэтому я искал новые места сбора, куда я смогу вернуться в будущем…

Мужчина-информатор, 1950-х годов рождения, сообщил, что:

… Места сбора грибов моей матери больше не существует, а без машины трудно найти частные любимые места, так как леса очень часто посещаются другими коллекционерами.Однако у брата в деревне есть и хорошие места. Сохраняю координаты, когда нахожу грибки… ¨

Трюфели

Интерес к трюфелям, особенно к ранее забытому черному трюфелю, Tuber aestivum Vitt., Особенно на Готланде, растет. Сейчас здесь есть трюфельная академия, конференции по трюфелям, образовательные мероприятия и ежегодные фестивали трюфелей. Также в Швеции дрессируют трюфельных собак. Однако ничего из этого не было выявлено в ответах на нашу анкету [100].

Грибные клубы

Сегодня в Швеции существует множество местных и региональных грибных клубов, которые организуют встречи и экскурсии. Таких клубов в стране не менее 20 (рис. 10). Самым старым и все еще действующим является стокгольмский Svampvänner («Стокгольмские друзья грибов»), основанный с 1879 года учеником Элиаса Фриса, микологом Мэттом Адольфом Линдбладом. Фактически он был основан за 5 лет до Société mycologique de France и за 16 лет до Бостонского микологического клуба [101, 102]. Однако большинство шведских клубов намного моложе.Uppsala Svampklubb (Клуб грибов Упсалы) был основан в 1980 году и имеет своей основной целью сбор и продвижение микологических интересов в районе Упсалы.

Рис. 10

Местные и региональные грибные клубы в Швеции

Некоторые из этих клубов имеют обычные названия, такие как Упсальский грибной клуб, в зависимости от географического происхождения, в то время как другие имеют названия в честь различных грибов, например Häxringen (‘ Fairy Ring ‘), Boletus , Mandelriskan (= Lactifluus volemus ) и Björksoppen (Березовый подберезовик) (Таблица 3).

Таблица 3 Шведские грибные клубы (с юга на север)

Член грибного клуба в Норрчёпинге описала деятельность своего клуба (рис. 11):

В клубе, который называется Boletus… отсутствует устав, членские взносы, правление и все остальное, что обычно является частью… общества. Он возникает в конце каждого летнего сезона, когда появляются первые грибы, и длится до тех пор, пока еще есть грибы, которые можно собрать. Фактически, он состоит из списка рассылки, который поддерживается движущими силами.Кроме того, мы получаем стабильность от общества охраны природы (Naturskyddsföreningen), которое позволяет нам бесплатно пользоваться их помещениями … Обычно мы встречаемся в шесть часов вечера в подходящем месте в окружении природы. Норрчёпинг. Мы идем в разные стороны по лесу и собираем грибы в течение часа, прежде чем собраться вместе и выложить наш совместный урожай на большой зеленый лист. После этого мы коллективно изучаем грибной материал, полученный в результате кормления, и составляем список идентифицированных видов.Позже осенью, когда уже к шести часам темнеет, мы встречаемся в закрытом помещении. Затем каждый должен собрать свои собственные грибы перед встречей и после этого принести свой урожай в клуб … Зимой … мы встречаемся несколько раз, в основном для того, чтобы углубить наши теоретические знания … Трудно оценить количество членов клуба , но на каждое собрание обычно бывает от восьми до 12 человек.

Рис. 11

Члены грибного клуба «Подберезовик» в Норрчёпинге определяют урожай грибов на еженедельной встрече (фото: Виви Эмануэльссон, 10 октября 2017 г.)

Грибы в социальных сетях

В последующие годы появятся специальные приложения для смартфонов для выявления грибов быстро увеличились.В то же время стало обычным делом загружать фотографии урожая грибов в социальные сети, чтобы спросить совета относительно идентичности собранных грибов. Тем не менее, есть люди, которые никогда не попросят совета из-за гордости определять урожай самостоятельно.

Например, женщина 1990-х годов рождения сообщила, что:

Я люблю пробовать новые виды грибов. Мы делаем в них разрезы и идентифицируем их по книгам и приложениям для смартфонов.Я никогда не прошу совета у людей в Facebook, тогда в этом больше нет конкуренции.

74% шведских интернет-пользователей также регулярно пользуются социальной сетью Facebook. Другой популярной платформой социальных сетей среди шведов является Instagram, которым пользуются 53% населения, согласно опросу Svenskarna och internet («Шведы и Интернет») от 19 октября 2017 года [103].

Авторы наблюдали, как количество конкретных групп в социальных сетях, созданных для людей, интересующихся грибами и сбором съедобных грибов, быстро увеличивалось за последние 5 лет (Таблица 5).Кроме того, HL стала свидетелем нынешней тенденции к сбору грибов среди молодежи, особенно так называемого поколения хипстеров или миллениалов [41], что включает в себя документирование и распространение фотографий, сделанных во время экспедиций по сбору грибов, через сообщения в Facebook и Instagram. Эти посты часто включают фотографии самой деятельности по сбору урожая, собранных грибов, подготовки урожая и получаемой в результате муки с преобладанием грибов.

Типичный пост в Facebook включает в себя фотографию урожая на месте перед сбором, в корзине для грибов или дома за кухонным столом перед приготовлением грибного материала.Также часто добавляют изображение настоящего собирателя грибов, одетого в уличную одежду, корзину с грибами, а иногда и руководство по определению вида. Изображения грибного рагу на куске хлеба — популярные составляющие поста об идеальных грибах в Facebook, часто с положительным описанием, например: «В лесу много грибов, теперь пора бутерброда с лисичками!», «Мы». привезли домой из леса пять литров грибов, вкусно! »или« Какой чудесный день в лесу! Теперь мы богаты ягодами и грибами! »Часто в описывающем тексте используется хэштег, например # skogensguld (« золото леса ») или # svamplycka (« грибное счастье ») (Таблица 4) .

Таблица 4 Хэштеги, связанные с грибами, в социальных сетях

HL обнаружила, что более молодые пользователи социальных сетей включают в эти обновления свои собственные изображения в большей степени, чем пользователи старшего возраста. Среди младшей возрастной группы очень популярны так называемые селфи (то есть автопортреты, сделанные с помощью смартфона) вместе с другими собирателями грибов. Среди обновлений в социальных сетях о сборе грибов (как на частных страницах пользователей, так и в открытых группах для пользователей, интересующихся грибами), кажется, что рекреационное значение экспедиций по сбору грибов является наиболее ценным фактором.Людям нравится есть съедобные грибы как деликатес и интересное дополнение к домашней кладовой. Тем не менее, нет никакой личной катастрофы, если в результате экспедиции будет небольшой урожай или его вовсе не будет. Типичный шведский грибник собирает грибы просто для удовольствия проводить время на природе и из-за удовольствия поедать самостоятельно добытое и хорошо дегустированное сырье. Поэтому часто встречаются фотографии неудачных экспедиций по сбору грибов, часто с положительными отзывами о погоде или компании других собирателей, что стоило усилий, несмотря на отсутствие грибов.В таких случаях часто встречаются фотографии неопознанных или несъедобных грибов, часто с комментариями, например: «Мы нашли много грибов, но не съедобных». Картинка также могла быть загружена из-за интересного вида сфотографированных грибки, и в этих случаях это часто комментируется в письменном описании. В первую очередь шведы, похоже, ценят времяпрепровождение в естественной среде обитания, и они просто не могут удержаться от того, чтобы немного похвастаться своими оживленными прогулками по лесу, чтобы получить лайки и онлайн-комментарии от своих подписчиков в социальных сетях.Быть активным собирателем грибов также означает быть здоровым и достойным восхищения во многих социальных контекстах Швеции, и поэтому неудивительно, что шведы с удовольствием делятся своим опытом сбора со всем кругом своих знакомых в социальных сетях, чтобы получить желанные признания. (Таблица 5).

Таблица 5 Количество участников и обновления в группах социальных сетей, связанных с грибами

Другие виды использования грибов

В нашей анкете мы также спросили о других применениях грибов.Нас интересовало, есть ли где-нибудь освященное веками использование, например, скобок. В 1980-х годах стало популярным красить шерсть с помощью определенных грибов. В 1992 году было основано специальное общество по продвижению интереса к производству красителей для грибов под названием Fungus Dye Society. Кроме того, было опубликовано несколько справочников, и во многих местах были организованы курсы. В анкете мы специально спрашивали об использовании грибов в качестве красителя [14, 104]. Однако ответов было немного. Информантка 1960-х годов рождения сообщила:

.

Я собрал грибы, чтобы покрасить шерсть.Я также собрал трут [= Fomes fomentarius], чтобы сделать трут.

Несколько информантов ( n = 3) также упомянули, что они собирали кустовые грибы для украшения; один информатор до сих пор использует дым горящего трутовика как репеллент от комаров. Другая информантка из сельской местности Норрботтен вспомнила, что ее родители использовали плодовое тело березовой шишки, Fomitopsis betulina (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai, как подушечки для иголок. Последнее использование имеет давнюю историческую традицию в Швеции [14].

Один информатор мужского пола, родившийся в 1950-х годах, сообщил:

Мой напарник собрал огненные губки [= Phellinus igniarius (L.) Quél.], Чтобы отпугнуть комаров, так как мы часто разбиваем лагеря. Мы с сыном изготовили древесину из трутовика [= Fomes fomentarius (L.) Fr.] и научились разводить из нее огонь и зажигать сталь.

Информантка 1990-х годов рождения сообщила:

Мы собрали bläcksvamp [= Coprinus sp.] для окраски и более мелких полипов в северной части Швеции для комаров.

Некоторые заключительные примечания

В течение последнего столетия жители Швеции начали переходить от преимущественно микофобной культуры к культуре, готовой есть дикорастущие виды грибов. В частности, городской средний класс в последние годы все активнее принимает грибы. Несмотря на это, на самом деле собирается лишь незначительное количество съедобных макрогрибов, производимых в шведских лесах [45].Наше исследование показывает, что немногие люди, собирающие грибы, собирают более одного или двух видов, в основном лисичек, болот и несколько других таксонов. Избегание ядовитых грибов по-прежнему является важной проблемой, поэтому собиратели собирают только те виды, которые им точно известны. Некоторые преданные своему делу стали специалистами-любителями или знатоками и пытаются научиться определять как можно больше съедобных видов.

Непрофессиональные знания местных съедобных грибов — прямой результат образовательных и информационных усилий.Члены грибных клубов обладают лучшими знаниями, чем другие. Однако большинство людей собирают грибы для отдыха, а не из экономических соображений [105]. Собственный сбор грибов также стал частью модной домашней кухни, которую практикуют в современных семьях. В отличие от Швеции (и других северных стран), жители Польши, живущие к югу от Балтийского моря, придают большое культурное значение грибам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *